Toplumsal araştırmalar alanında yapılan çalışmalarda, mevcut toplumsal yapıları ve süreçleri analiz etmemizi sağlayacak çağdaş, özgürlükçü, eleştirel düşünceleri gündeme taşımak ve bu fikirlerin yaygınlaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Özgürlükçü teorilerden hareketle dünyadaki ve Türkiye’deki güncel gelişmeler farklı bakış açıları dikkate alınarak yorumlanmaya çalışılmaktadır.