Müzik alanında yürütülen eğitim-araştırma çalışmalarında vokal ve enstrüman icracılığının yanı sıra, söz yazarlığı, bestecilik ve düzenlemecilik gibi alanlarda da hâkimiyet geliştirilmesinin önünü açacak çalışma ortamlarının kurulmasına önem verilir. Ortaya konacak ürünlerle, Türkiye'deki müzik ortamına katkıda bulunulması hedeflenir.

Ürünlerin, eğitim-araştırma çalışmalarının sonucu olarak şekillenmesi gözetilir ve bu eğitim-araştırma çalışmaları, geleneksel ve popüler müzikler üzerine yapılan alan veya dönem çalışmaları üzerinden yürütülür. Halihazırda sürdürülmekte olan proje çalışmalarında bölgesel, etnik ve kültürel çeşitliliği gözeten bir anlayışın yanı sıra, Türkiye'de, geçmişten bugüne muhalif/alternatif popüler müzik tarihi içinde oluşan birikimler de değerlendirilmektedir.

Müzik alanındaki üretimi geniş kesimlere yaymayı ve katılımcılığı teşvik etmeyi hedefleyen mekanizmaların oluşturulmasına önem verilirken eğitim-araştırma çalışmalarında oluşturulan birikimlerin konser, müzikal gösteriler, yayıncılık, seminer ve atölye faaliyetleri yoluyla kamusal paylaşıma açılması hedeflenir.