Tiyatro alanında yürütülen eğitim-araştırma çalışmalarında oyunculuk, reji, yazarlık, sahne tasarımı gibi alanlarda derinleşme ve uzmanlaşmanın önünü açan bir çalışma ortamının şekillenmesine önem verilir. Diğer yandan tiyatro sanatı bir ansambl sanatı olarak ele alınır. Yönetmen tiyatrosuna alternatif olarak kolektif, katılımcı reji anlayışı öne çıkarılır. Kimi zaman kolektif oyunlaştırma yöntemiyle çalışılırken, kimi zaman da yazarın metninin sahnelenmesinde kolektif dramaturji faaliyeti merkeze alınır. Oluşturulan özgün oyun metinleri open-source üretim anlayışıyla geliştirilmek üzere kamuoyuyla paylaşılır.

İnsanlığın kültür ve sanat mirası olan tiyatro klasiklerinin derinlemesine bir araştırma ile ele alınmasına özen gösterilir. Burada elde edilen birikim yeni oyun üretimine yönlendirilerek tiyatro sanatına yeni ve özgün eserler kazandırmak amaçlanır.

Halkın kültür ve sanat üretimine katılımını sağlayacak mekanizmaların kurulması ve desteklenmesine önem verilir. Çalışanlar tiyatrosu, üniversite tiyatrosu gibi amatör tiyatro alanlarında katılımcı ve demokratik bir üretim anlayışı temelinde çalışma yürütülür.

Eğitim-araştırma çalışmaları yürütülürken oluşturulan birikim oyun, yayıncılık, seminer ve atölyeler yoluyla kamusal paylaşıma açılır. İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu – Girişimi (İATP-G) gibi tiyatro örgütlenmelerinin içinde yer almaya önem verilir.