Perküsyon çalışmaları temel olarak iki başlık üzerinden yürütülmektedir. İlki, perküsyoncuların teknik gelişiminin (bilek açma egzersizleri, iç metronomun oturmasına yönelik çalışmalar, ritmin matematiksel olarak anlaşılabilmesi amacıyla yürütülen nota çalışmaları vs.) hedeflendiği teknik çalışma, diğeri ise geleneksel formları tanımaya ve icra etmeye yönelik olarak yürütülen bireysel/toplu formasyon çalışmalarıdır.

Burada yürütülen perküsyon çalışmaları temel olarak, vurmalı enstrümanları eşlikçi enstrüman olmaktan çıkarıp, bu enstrüman ailesi içinde de belli bir anlatım dili oluşturmayı hedeflemektedir. Bu anlatım dili oluşturulurken icra edilen/düzenlenen şarkının, örneğin teması, hangi kültürden geldiği, hangi zamanda ve mekanda icra edildiği gibi bilgiler bize yol gösterici olmaktadır. Şarkının içinde yetiştiği kültürü tanımak, kullanılacak enstümanları ve salınımları belirlemede de önemli bir yer tutar. Bu anlamda geleneksel ritmleri tanımak, icra etmek ve buralara dönük formasyon çalışmaları yürütmek, perküsyon çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Yıl içinde yürüttüğümüz “Erzurum-Erzincan-Elazığ Bar Ritmleri” çalışması bu yaklaşım ışığında şekillenmiştir.

Geleneksel ritimler yanında Batılı enstrümanlar ve ritimler de perküsyon çalışma odağının önemli bir araştırma konusudur. Yürütülen düzenleme ve icra çalışmalarında Doğulu ve Batılı enstrümanların, çalım tekniklerinin bir arada kullanıldığı belli sentez arayışlarına gidilmekte ve şarkıların icralarında perküsyon ailesinin tüm bu olanaklarından yararlanılmaya çalışılmaktadır.

Geçtiğimiz dönemde, bar ritimleri yanında Latin Amerika'dan Afro-Cuba ritimleri ve enstrümanları üzerine de bir çalışma yapıldı. Bu iki paket de perküsyon çalışmasında toplu olarak icra edildi. Arşivlenmesi ve kullanıma açılması amacıyla bu çalışmalar yazılı hale getirildi ve siteye eklendi.