Bu kronoloji BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi tarafından gerçekleştirilen “Yakın Türkiye Tarihi Çalışması” kapsamında hazırlanmıştır. Bu çalışmaya başladığımızda Türkiye’nin son 14 yılına bakarak gelinen durumu daha iyi anlamayı hedeflemiştik. Çalışmanın başında genel bir kronolojiye ihtiyaç duyduk ve birileri nasıl olsa hazırlamıştır diye düşündük ama yanıldığımızı anlamamız geç olmadı. Maalesef Türkiye’nin yakın geçmişini hatırlamamızı sağlayacak genel bir kronoloji hazırlanmamıştı. Ancak Kürt meselesi, barış süreci, dış politika başlıkları altında hazırlanmış daha spesifik kronolojilere rastladık. Biz de çalışmamızın alt yapısını oluşturması ve yakın geçmişi bize genel olarak hatırlatması için, bu konu bazlı kronolojileri kullanarak daha genel bir kronoloji oluşturmaya çalıştık. Kronolojiyi hazırlarken özellikle “Toplum ve Kuram Dergisi’nin” Kürt meselesiyle ilgili hazırlamış olduğu kronoloji ile İnsan Hakları örgütlerinin ve Hafıza merkezinin barış süreciyle ilgili hazırlamış olduğu kronolojileri sıklıkla kullandık.

Bu kronoloji Kürt meselesi ve iç siyasi gelişmeleri temel alarak hazırlanmıştır. “Arap Baharı” ya da Suriye’de yaşananlar Türkiye’yi doğrudan etkileyen olaylar olduğu için kronolojiye dahil edilmiştir. Kronolojinin değişik konularla ilgili pek çok eksiği olsa da yakın döneme dair genel bir hatırlatma yapması açısından faydalı olacağını umuyoruz. Amacımız çalışmamız ilerledikçe kronolojiyi de geliştirmektir.

Yazının tamamı için tıklayınız.