Medet Çalışması (2006)

BGST-Kardeş Türküler`in seslendirdiği "Medet" adlı parçaya BGST dansçıları tarafından dans yazılması kararlaştırıldığında, gruptan üç kişi -aslında çok yabancı olunan- tasavvuf, genel olarak tarikatlar, özelde de Kadiri ve Cerrahi tarikatları konusunda ...