Beden Müziği ve Dans

BGST Dansçıları ve KeKeÇa Beden Perküsyonu Topluluğu'ndan Bir Grup Dansçı ve Müzisyenin Beden Müziği ve Dansı “Hemhal Etme” Çabaları. Çalışma Blogu: http://bedenmuzigivedans.wordpress.com/