Kültürel Çoğulcu Tiyatro

Kültürel Çoğulcu Tiyatro dosyasında 2006 yılında bu yana tiyatro tarihi, oyun yazımı ve sahneleme alanlarında geliştirilen kültürel çoğulcu yaklaşımın sonucu olarak yapılan çalışmaların raporları ve yazıları yer alıyor. Dosyada yer alan çalışmalarda Türkiye’de yaşayan farklı kültürel grupların kendi kültürlerini ifade etmek amacıyla yürüttükleri tiyatro faaliyetlerinin, yakın tarihimizdeki ve günümüzdeki durumu üzerine çalışmalar bulunuyor. Türkiye'de tiyatroda tarihi üzerine yapılan çalışmalar ise yaşadığımız toprakların geçmişinde varolan çokkültürlü gösteri sanatları ortamının, 19. yüzyıldan itibaren yaşadığı dönüşümü mercek altına alıyor.