Sahne Analizi

Bu dosyada, dans alanında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi için ortak bir terminoloji oluşturulması ve analitik bir yöntem izlenmesi amacıyla yürütülen sahne analizi çalışmalarına yer verilmektedir.