Bu dosyada, toplumsal hareketlerin teori ve vizyon oluşturmasına katkı sunacak çağdaş özgürlükçü düşünce ekollerinden beslenen yazılara yer verilmektedir. Geleceğin alternatif toplumuna ilişkin olarak geliştirilen belli vizyonlar da tartışma gündemine alınmıştır.