Katılımcı Ekonomi

Bu dosyada, toplumsal hareketlerin teori ve vizyon oluşturmasına katkı sunacak çağdaş özgürlükçü düşünce ekollerinden beslenen yazılara yer verilmektedir. Geleceğin alternatif toplumuna ilişkin vizyon olarak geliştirilen katılımcı ekonomi modelini tanıtan yazılar yer almaktadır.