WORKSHOP (2001)

2001 Mayıs ayında İstanbul Amatör Tiyatro Günleri (İATG) kapsamında yapılan atölyede, beden kullanımının merkeze alındığı teatral sahne formlarında dramaturji-sahneleme ilişkisi incelenmektedir. Doğaçlamalar neticesinde şekillenen kısa bir sahnenin sergilenmesinin ardından yapılan söyleşi bölümünde, sergilenen ürünün geçirdiği aşamalar tartışılmaktadır.