Bu dosyada tiyatro alanında yapılan eğitim ve atölye çalışmaları yer almaktadır.