Dans biriminde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi için ortak bir terminoloji oluşturulması ve analitik bir yöntem izlenmesi amacıyla sahne analizi çalışmalarına başlandı. Diğer önemli bir hedef de genel olarak dans alanına dair tespit ve değerlendirmeler için altyapı oluşturması.

Bu çalışmaya başlanmasının önemli bir sebebi, fiziksel aksiyondan dansa atölyesinde oluşturulan yönteminin bir eğitim çalışması olarak değerli olmasına rağmen bir dans sahnesi oluşturulması için yeterli olmadığının görülmesidir. Belirlenen tema etrafında yapılan fiziksel aksiyondan dansa çalışmaları daha sonra sahneye dönüşebilecek önemli ipuçları barındırmakla beraber sahne kurulması kişisel inisiyatifler ve doğaçlamalara dayanmaktaydı. Dolayısıyla sistematik bir sahne oluşturmadan söz edilemiyordu. 

BGST tiyatro alanında da benzer tartışmalar ve Ö.F. Kurhan 'nın minimum tiyatro tarifi ile paralel olarak kolektif dans sahnelemesinin yöntemselleştirilmesi gündeme geldi. http://www.bgst.org/atolyeler/fiziksel-aksiyondan-olay-orgusune-atolyesi-bir-de-erlendirme

"Kolektif dans sahnesi nasıl oluşturulabilir?" sorusu araştırılırken Büfk ve BGST geleneğindeki deneyimler de değerlendirildi. Seçilen sahnelerde hangi yöntemlerin uygulandığı, çalışma süreçlerinin nasıl işlediği de değerlendirmelere katılmaya çalışıldı.
Böylece kolektif dans sahnelemesi konusunda bir formülasyon geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sahne analizi çalışması Temmuz ayında "Mirkut" sahnesi ile başladı. (LİNK)
Eylül-kasım ayları Alevi temalı çalışma sırasında ara verildi ve Aralık ayında yeniden gündeme alındı. Alevi çalışmasının genel değerlendirilmesi esnasında örneklerin değerlendirilmesi için önerilen analiz yöntemi birimde genel kabul gördü. (LİNK)
Alevi çalışmasındaki örnekler için sahne analizi çalışması yapıldı.
"Bohça-Keletera" Çingene sahnesi analizi yapıldı. (hazırlanıyor)

Sahne analizi çalışmasına devam edilmesi planlanıyor:
Eruh sahnesi (LİNK)
1 tane büo-büfk geleneğinde yapılmış dans-tiyatrosu gösterisi (24:00, Düğün ya da  Galip Sokaklara Talip...)
Pina Bausch gösterilerinden birisi.
Türkiye'de Çağdaş Dans alanında hazırlanmış bir gösteri (Çıplak Ayaklar'ın Mehmet Barışı Seviyor önerildi).