Yakın Türkiye Tarihi Çalışması, AKP döneminin analizini yapmak, bu dönemde Türkiye’de yaşanan dönüşümleri anlamak üzere yürütülen bir çalışma. Aynı zamanda güncel gelişmeler de aktif olarak takip edilerek Türkiye’nin yakın dönem tarihe ilişkin bilgiler ışığında yorumlanmaya çalışılıyor. Bunun yanı sıra hem AKP’nin iktidara geldiği 2002’den başlayarak yakın dönem kronolojisi hem de haftalık güncel kronoloji çıkartılıyor.

Çalışma temelde iki hat üzerinden ilerliyor:

-AKP’nin iktidar olduğu dönem ile öncesi arasında bir karşılaştırma yaptığımızda, hangi noktalarda devamlılıklardan ve hangi noktalarda kırılmalardan bahsedebiliriz?

-AKP’nin iktidar olduğu zaman dilimini kendi içinde nasıl dönemselleştirebiliriz? 2000 sonrasının kırılma noktalarının belirleyenleri neler?

Bu soruları yanıtlamak üzere şöyle bir çalışma yöntemi benimsendi: Ekonomi, dış politika, eğitim, kurumsallaşma (hukuk alanında yapılan değişikliklere de bakılarak AKP’nin kurumsal düzeyde devlet mekanizmalarına nasıl yerleştiği ve yeni vesayet rejiminin nasıl kurulduğu), toplumsal cinsiyet, Kürt sorunu, Siyasi İslam gibi temel başlıklara yönelik okumalar yapılıyor. Bu alanlarda meydana gelen kritik olaylara/süreçlere dair kronolojiler oluşturuluyor. Farklı alanlardaki dönüşümler/devamlılıklar bir arada ele alınarak Türkiye’nin yaklaşık son 15 yılının genel bir resmi oluşturulmaya çalışılıyor. 

Çalışma Temmuz 2015’de başladı. Şimdiye kadar, asıl olarak, dış politika, eğitim, yeni vesayet rejiminin temel kurumları ve toplumsal cinsiyet alanlarında okumalar yapıldı. Dış Politika, Eğitim, Yeni Vesayet Rejimi, Kürt Sorunu, Kadına Yönelik Şiddet ve Göç alanlarında belli yazılar yazıldı. Ayrıca güncel gelişmelere ilişkin yazılar da üretildi.

Bu dönemde ise Türk-İslam ideolojisi ve muhafazakarlaşma, Siyasi İslam ve "Yeni Türkiye" rejiminin niteliği ve dinamikleri üzerine okumalar yapılıyor. 

Çalışmadan bu raporun hazırlandığı güne kadar çıkan yazılar şu şekilde listelenebilir:

Çalışma Yazıları

Yakın Dönem Türkiye Tarihi Kronolojisi 2002-2015BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi -19.12.2016

Yeni Vesayet Rejiminin Kurulmasında Dördüncü Evre: (2014 Sonrası), Taner Koçak, Necdet Hasgül - 23.09.2016

Türkiye Kuruluş Ayarlarına Dönerken Kürtler ve Kürdistan MeselesiAlişan Akpınar - 21.08.2016

AKP Hükümetleri Döneminde Kadına Yönelik Şiddetin ve Cinsel Şiddetin Önlenmesine Dair Politikalar (2002- 2007 Dönemi) - I, Esra Aşan - 31.07.2016

Yeni Türkiye'de Cinsiyetçi ŞiddetEsra Aşan - 30.07.2016

AKP İktidarları Döneminde Yargı: 2011-2014: Yeni Vesayet Rejiminde İç Mücadeleler, Nuri Ersoy - 11.04.2016

AKP Hükümetleri Döneminde Yargı: 2007-2010: Yeni Vesayet Rejiminin Kurumsallaşması, Taylan Tosun - 29.02.2016

AKP İktidarları Döneminde Eğitim, Ayça Günaydın - 27.01.2016

AKP İktidarları Döneminde Dış Politika-Güncel Versiyon, Nuri Ersoy, Necdet Hasgül - 27.01.2016

AKP İktidarları Döneminde Dış Politika, Nuri Ersoy, Necdet Hasgül - 15.10.2015

Güncel Yazılar

Bize Düşen İşimizi En İyi Şekilde Yapmak! Nilüfer Göle İle Modern Mahrem ve Sonrası Üzerine Söyleşi, Çağıl Güner, Esra Aşan, Zeynep Nisan Günç - 19.12.2016

Ekonomide Tehlikeli OyunlarTaylan Doğan - 24.11.2016

Haziran Darbesi Devam Ederken…,Alişan Akpınar - 08.11.2016

Darbe Girişiminden İki Ay Sonra: Sorularla İç Politika, Dış Politika ve İnsan Hakları İhlalleri Alanlarındaki Gelişmeler, BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi - 12.09.2016

Türkiye’nin Jeopolitik Önemi ve Suriye Bataklığı, Nuri Ersoy - 07.09.2016

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yeni Milli Mutabakat,Nuri Ersoy - 31.07.2016

Suriyelilere Vatandaşlık Meselesi, Esra Aşan - 14.07.2016

Gazamız Mübarek Ola, Nuri Ersoy - 10.12.2015

Paris Katliamı ve Tarafların Suriye Politikaları, Taylan Doğan - 21.11.2015

Ankara Katliamı: Neden?, Taylan Doğan - 23.10.2015

Ara Rejimin Ekonomisi, Taylan Doğan - 02.09.2015

Uluslararası Güçler PKK’ye Dönük Askeri Operasyonlara Karşı Mı?, Esra Aşan - 18.08.2015

10 Soruda Türkiye’nin Kürtlere Karşı Yeni Savaşı, BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi - 04.08.2015

Türkiye'nin Teröre Karşı Savaşı Avrupa ve ABD'de Nasıl Yankı Buldu?, Nuri Ersoy - 03.08.2015

Birlikte Yaşama Suriyeli Sığınmacılar Dahil mi?, Esra Aşan - 26.07.2015