Cemaatin Tasfiyesi ve Erdoğan’ın Fiili Başkanlığı Altında Türk-İslam Faşizminin İnşası

Bu bölümde 17-25 Aralık operasyonları (2013) sonrası bir yandan Cemaat’in iktidardan tasfiyesini, diğer yandan da ordunun güç kazandığı yeni bir koalisyon eşliğinde, Türk-İslam faşizmi adını vereceğimiz yeni ve çok daha otoriter bir rejim inşa sürecini anlatmaya çalışacağız. “Çözüm süreci” ve “masanın devrilerek” Kürt savaşının yeniden (bu kez çok daha sert bir anlayışla) başlatılması, sözü edilen otoriterleşmede başat bir etkendir.  Bu konu başlı başına ayrı bir inceleme alanı olduğundan (ve çalışmamız kapsamında sonradan detaylı bir şekilde ele alınacağından) bu yazıda ancak önemli dönüm noktaları ve yeni iktidar yapılanmasına etkisi bakımından değinilmiştir.  

Yazının devamı için tıklayınız...