Arap Devrimi

önce Tunus’ta, ardından Mısır ve Libya’da şimdi de Suriye’de yaşanan büyük alt üst oluş bölgemizde tarihsel bir dönemece işaret ediyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı’nın, Ortadoğu’da sözüm ona “istikrarı sağlamak” için dayatıp desteklediği rejimler kitlesel bir halk muhalefetiyle bir bir devriliyor. Sonunda Ortadoğu halkları, kendilerine dayatılan statükoya isyan ediyor ve gerçek bir demokratikleşme için mücadele ediyor. Devrilen diktatörlük rejimleri tek örgütlü güç olan din temelli örgütlenmeler Ortadoğu haklarına bir alternatif gelecek sunma iddiasında, ancak eski rejimlerin yerine gelen yenilerinin sınırları ortaya çıktıkça ve antidemokratik yönelişlere girdikçe halk yine sokaklara dökülüyor. Bu tarihsel dönemeçte Ortadoğu halkları artık içinde yaşadıkları toplumu dönüştürebilecekleri ve kendi gelecekleri konusunda söz sahibi olabilecekleri konusunda daha fazla özgüven hissediyorlar. Cin bir kere şişeden çıktı ve artık geri koymak mümkün değil. Bu dosya, gelişmeleri yakından takip edebilmek için ağırlıklı olarak konuya ilişkin çevirilere yer veriyor.