2005-2006 Dönemi BGST Dansçıları açısından minimum çalışma ile eğitim-araştırma düzeneğini oturtma ve bu çerçevede üretim yapma olarak özetlenebilir.

Fiziksel aksiyon cümleleri ile başlayarak, dramaturjisi ve çerçevesi belli sahne parçacıklarının oluşturulmasına dayalı bir yöntem oluşturma hedefinin test edildiği "Hampartzum" çalışması 2005 yılı yaz döneminde başladı, Aralık 2005'te tamamlandı ve 2006 "Sesler" Açıkhava gösterisinde sergilendi.

2005 Açıkhava gösterisi sonrasında farklı dinlerin bir arada sergilenmesi amacıyla Sünni tarikat müziği "Medet" ve Semah müzik ve danslarından oluşan bir sahnenin BGST Müzik Birimi ile ortak hazırlanması kararlaştırılmıştı. "Medet" çalışmasına başlamadan önce arka plan çalışmaları Aralık 2005'te tamamlandı. Ocak 2006'da pratik sahneleme çalışmaları başladı ve yer yer fiziksel aksiyon cümlelerinden yararlanılarak sahneleme için bir taslak oluşturuldu. 2006 bahar aylarında Semah çalışması yapıldı. Bu iki çalışmanın sonucu 2006 “Sesler” Açıkhava gösterisinde bir sahne olarak sergilendi.

Nisan ayında Karadeniz çalışmasına başlandı. Arkaplan çalışmaları ve pratik çalışmalar yapıldı. Ancak Açıkhava projesinin takvimi sebebiyle Dans Birimi Karadeniz çalışmasını sona erdirme kararı aldı.

BGST Dansçıları i üretiminin sergilendiği gösteri BGST Müzik Birimi ile ortak hazırlanan Açıkhava "Sesler" gösterisi oldu. Her ne kadar eğitim çalışmalarının içeriği prodüksiyonda yer alabilecek sahneler üstünden oluşturulmuş olsa da proje döneminde çalışma organizasyonu eğitim çalışmalarından farklı kuruldu.

Eğitim-araştırma çalışmalarının planlandığı ve önhazırlıklarının yapıldığı eylül-ekim döneminde temel dans formasyonu çalışması olarak Hip Hop çalışması yapıldı ve bu çalışma arka plan okuma çalışmaları ile desteklendi. Formasyon çalışması olarak Hip Hop'un seçilmesinin sebepleri şöyle özetlenebilir: Geleneksel formlarda görülmeye başlayan popüler formlar ile melezleşme, Hip Hop'ta olduğu varsayılan muhalif potansiyel, müzik piyasası tarafından pompalanan popüler kültürdeki Hip Hop furyası ve Hip Hop'taki teatral unsurlar.

Aralık 2006'da Fiziksel Aksiyondan Dansa atölyesi, gruba yayılması ve geliştirilmesi amacıyla yeniden ele alındı. 2004'teki atölyenin kısa tekrarının ardından "Romanlar'ın yerinden edilmesi ve kriminalize edilmesi" teması çerçevesinde yeni örneklerle çalışmalara başlandı. Tartışmaların kolektif olarak yapılmasına dikkat edildi. Önceki atölyeden farklı olarak çalışmaları ortak bir tema etrafında götürerek bir sahne için malzeme oluşması hedeflendi. Dramaturji tartışmaları önemli bir vurgu aldı. Danslaştırma aşamasında kullanılan stilizasyon, figürleştirme ve mizansen kullanımının oluşturduğu etki ve dramaturji açısından haklılaşıp haklılaşmadığı tartışıldı. Ancak, bu dönemde atölyenin soyutlama aşaması çalışılamadı.

Eğitim araştırma çalışmalarının bir diğer ayağı olarak, dans disiplinine bakışımıza dair söylemimizi geliştirebilmek amacıyla planlanan temel aydınlanma çalışmalarına devam edildi. Bu bağlamda dans tarihi aktarım programı içerisinde “Dansta Toplumsal Cinsiyet” aktarımları tamamlandı, “Batı'da Dans” Tarihi aktarımları halen devam ediyor.

BGST Dansçıları, çalışma yaptığı alanlarda edindiği/ürettiği birikimi ve dans alanına bakışını kamu ile paylaşmak amacıyla web yayıncılığı yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) ile birlikte Folklora Doğru dergisi hazırlamaktadır.

BGST Dansçıları, BÜFK çalışmalarına eğitmen/danışman desteği vermeye devam etmektedir. Bunun yanında eğitim-araştırma ve alternatif bilgi mekanizmaları oluşturma yönünde Bgst'de oluşan birikim ve yapılan tartışmalar BÜFK ile paylaşılmaktadır.