2006 yılı sonunda Fiziksel aksiyon cümlelerinden hareket edilerek sahne parçacıklarının oluşturulması hedeflenen bir atölye çalışması yapılmıştı. 2007 yılı başında bu atölye ile bağlantılı olarak "Çingeneler'in yerinden edilmesi ve kriminalize edilmesi" teması çerçevesinde bir sahneleme çalışmasına başlandı. Aynı tema ile BÜFK tarafından hazırlanan sahne ile beraber BÜFK'ten de dansçıların katılımıyla Açıkhava 2007 gösterisine bir sahne hazırlandı. Bu sahnede ZHS üyesi dansçılarında bulunduğu Break Brothers break dans grubu da konuk olarak yer aldı.
Açıkhava prodüksiyon sürecinde gündeme gelen Eruh çalışması Eruhlular Derneği ile ortak çalışma perspektifi ile başladı ve Eruh temalı bir dans sahnesi hazırlandı.
Dans biriminde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi için ortak bir terminoloji oluşturulması ve analitik bir yöntem izlenmesi amacıyla sahne analizi çalışmalarına başlandı. Diğer önemli bir hedef de genel olarak dans alanına dair tespit ve değerlendirmeler için altyapı oluşturulması.

Bu çalışmaya başlanmasının önemli bir sebebi, fiziksel aksiyondan dansa atölyesinde oluşturulan yönteminin bir eğitim çalışması olarak değerli olmasına rağmen bir dans sahnesi oluşturulması için yeterli olmadığının görülmesidir. Belirlenen tema etrafında yapılan fiziksel aksiyondan dansa çalışmaları daha sonra sahneye dönüşebilecek önemli ipuçları barındırmakla beraber sahne kurulması kişisel inisiyatifler ve doğaçlamalara dayanmaktaydı. Dolayısıyla sistematik bir sahne oluşturmadan söz edilemiyordu.  
Sahne analizi çalışması Temmuz ayında "Mirkut" sahnesi ile başladı. Eylül-Kasım ayları Alevi temalı çalışma sırasında ara verildi ve Aralık ayında yeniden gündeme alındı.

Alevi çalışması (kolektif oyunlaştırma tartışmaları)
2007 yaz dönemi sonunda fiziksel aksiyondan hareketle bir dans sahnesinin nasıl oluşturulabileceğinin araştırılacağı bir çalışmanın organize edilmesine karar verildi. Kolektif bir dans sahnesinin oluşturulmasına dair bir yöntem araştırılması yapılması hedeflendi. 
Bu çalışmanın temasının Alevilik olması önerildi. Alevilik tema önerisinin birkaç sebebi vardı. Büfk (Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü) ve BGST Müzik biriminde aynı tema ile çalışmalar planlanmaktaydı, böylece çakışma sağlanacak ve mümkün olduğu ölçüde ortak çalışma yapılabilecekti. Ayrıca özellikle temmuz 2007'de yapılan genel seçimler sürecinde ortaya çıkan manzara son dönemde Alevi toplumundaki dönüşümleri gözler önüne sermekteydi ve çalışılabilecek bir alan olarak ilgimizi çekmekteydi.
Alevi çalışması esnasında karşılaşılan önemli bir sorun sahnelemeye dair gelen önerilerin çalışmayı taşıyacak nitelikte olmaması idi. Katılımcıların bireysel sorumluluğunu zorunlu kılan bir grup çalışması modeline geçildi. Gruplar kendi belirledikleri yöntem, üslup ve dramaturji ile örnekler hazırlayacaklar ve bu örnekler toplu olarak değerlendirilecekti. Tema olarak musahiplik ve onunla bağlantılı olan toplumsal bağ belirlendi.
Bu çalışma modelinin öngörüldüğü üzere yer yer çalışma organizasyonunda problemler çıkmasına, bir sonraki çalışmanın nasıl yapılacağına dair karar süreçlerinin uzamasına, orta vadeli plan yapılmamasına neden oldu. Diğer yandan ilk başta sahne önerisinin oluşamadığı tıkanıklıktan çıkış açısından düşünüldüğünde gruplar tarafından hazırlanan örneklerde grup üyelerinin inisiyatifi ve becerisine bağlı olarak yer yer önemli ipuçları yakalandı.
Dans Birimi, çalışma yaptığı alanlarda edindiği/ürettiği birikimi ve dans alanına bakışını kamu ile paylaşmak amacıyla web yayıncılığı yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) ile birlikte Folklora Doğru dergisi hazırlamaktadır. Son olarak derginin 67. sayısı yayınlanmıştır.
Dans Birimi,  BÜFK çalışmalarına eğitmen/danışman desteği vermeye devam etmektedir. Bunun yanında eğitim-araştırma ve alternatif bilgi mekanizmaları oluşturma yönünde Bgst’de oluşan birikim ve yapılan tartışmalar BÜFK ile paylaşılmaktadır.

2008 yılında Dans biriminin öncelikli hedefi dans ve drama arasındaki ilişkinin araştırılması ve sahne analizi çalışmasının bir olgunluğa eriştirilerek hem yeni bir dans sahnesi hazırlama hem de dans piyasasına dair görüşlerin ifade edilebilmesi için araçların oluşturulmasıdır.
Bu seneki Bgst Açıkhava gösterisi için belirlenen politika birimin tümünü kapsayan sahne sayısının minimumda tutulması ve oluşacak inisiyatiflerin sahne hazırlamasının takip edilmesi ve desteklenmesidir.