Her oyuncuya bir fiziksel aksiyon cümlesi ve bir verili durum sunularak onbeş dakikalık bir hazırlık süresi tanındı ve örnekleri değerlendirmeye geçildi

Fiziksel Aksiyon: Yürümek
Verili Durum: Karanlıkta korku içinde ilerlenmektedir.

Oyuncunun Tasarımı: Karanlıkta bir duvarın kenarında yürür ve duvarın üstünden gelecek bir tehlikeden korkar. 

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma : Korkulan şeyin tasarlanmamış olması anlamlandırmayı zorlaştırıyor.Neden korkulduğunun netleştirilmesi gerekiyor. 
Hareket Analizi: El kullanımı anlaşılmıyordu. Oyuncunun tasarımı “karanlıkta duvarı yoklamak” şeklindeydi. Ancak icra edilirken eller duvarı yoklamaktan ziyade kaygan bir zemin üzerinde ilerliyormuş gibi gözüküyordu. Bunun dışında oyuncunun gözleri zifiri karanlık bir ortam için fazlası ile görüyordu (odaklanıyordu).

Fiziksel Aksiyon: Yürümek 
Verili Durum: 
Karanlıkta korku içinde ilerlenmektedir.

Oyuncunun tasarımı: Gece duyduğu sesin hırsız olmasından şüphelenir. Elindeki fenerle hırsıza bakmaya giderken fenerin pili biter ve korkarak geri döner.

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Ekonomi: Oyuncu iki aşamalı bir tasarım hazırlamıştı. Kendisinden “fenerin pili biter ve korkarak geri döner” kısmını icra etmesi istendi.
Anlamlandırma: Karanlık iyi tasarlanmamıştı, gözler net görüyordu ve “karanlıkta korkarak geri geri yürüme” iyi icra edilemiyordu. Oyuncunun gözleri bağlanınca eylemi daha iyi icra etti. Aynı cümleyi gözü açık çalışacak.

Fiziksel Aksiyon: Yürümek 
Verili Durum: Karanlıkta korku içinde ilerlenmektedir.

Oyuncunun tasarımı: Mağara içinde bastığı yerin sağlam olmamasından ve düşmekten korkarak ilerler. 

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Ekonomi: Çok fazla jest vardı. Oyuncudan sadeleştirmesi istendi.
Anlamlandırma: Korkudan ziyade tedirginlik aksiyonu çıkıyordu ve “karanlıkta korku içinde yürüme” eylemi anlaşılmıyordu. Karanlık bir ortam tasarlammamıştı buda verilidurumla örtüşmüyordu. 
Hareket analizi: Oyuncu adımını bastıktan sonra yeri yoklama jesti yapıyordu. Adımı basmadan bu jesti yapması istendi. Kollarını açık kullanıyordu. Bu da denge sorunu izlenimi veriyordu.

Fiziksel Aksiyon: Yürümek
Verili Durum: Karanlıkta korku içinde ilerlenmektedir.

Oyuncunun tasarımı: Cephaneliğini bombalamaya giden Türk askeri.

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma: Karanlık anlaşılmıyordu. Gözler net görüyordu.
Hareket analizi: Oyuncunun hareketindeki rahatlama jesti anlaşılmıyordu. Bu jesti atması istendi. Ancak, bu durumda da korku kayboldu. Korkuyu bedensel olarak ifade edilmesi için adım kullanımı üzerinde çalışılabileceği belirtildi.

Fiziksel Aksiyon: Yürümek 
Verili Durum: Karanlıkta korku içinde ilerlenmektedir. 

Oyuncunun tasarımı: Elinde bir ışıkla kediyolunda ilerleyen ışıkçı.

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma: Verili durum tasarlanmamıştı. Sadece karanlıkta yürüme eylemi icra ediliyordu.
Hareket analizi: Kolunu olası bir engeli anlamak amacıyla kullanıyordu. Ama mekanik bir kullanım olduğu için haklılaşmıyordu. Oyuncu diğer elindeki ışığı bıraktıktan sonra eylemi daha iyi icra etti.

Eylem: Taş atmak 
Verili Durum: Fiziksel bir tehdide karşı taş atmak. 

Oyuncunun tasarımı: ? 

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma: Fiziksel bir tehdidin varlığı anlaşılmıyordu. Yüz ifadesinde kararsızlık vardı. “Tek bir taş atma hakkı” olduğu söylenince oyuncu eylemi daha iyi icra etti.

Eylem: Taş atmak 
Verili Durum: Fiziksel bir tehdide karşı taş atmak. 

Oyuncunun tasarımı : Üst sınıftaki çocuklardan dayak yiyen ilkokul beş öğrencisi kendini dövenlere okul çıkışında öcalmak amacıyla taş atar.

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Hareket analizi : Taş atma anında çocuk bazen büyüyebiliyordu. Oyuncu bu noktaya dikkat edince daha iyi icra etti.
Üslup : Mizahi bir üslup denemesi vardı.

Eylem: Taş atmak 
Verili Durum: Fiziksel bir tehdide karşı taş atmak. 

Oyuncunun tasarımı: Kendini korumak için aceleyle taş atma.

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Hareket analizi: Taş atma eyleminin icrasında problem vardı. Fiziki bir nesneyle çalışınca taş atma eylemi daha iyi icra edildi.
Organizasyon: Skor tam oturmamıştı, çalışılarak skor oturtuldu.

Eylem: X, Y’yi teselli eder.
Verili durum: Y’nin üzüntüsünün sebebi X’tir. X bunu bilmemektedir.

Oyuncuların tasarımı: Y, X’in çalıştırdığı dersten kalmıştır. X’in Y’nin dersten kaldığından haberi yoktur.

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Organizasyon: Üç aşama vardı. İki aşamaya indirilmesi talep edildi. Mizansen seçimi sorunluydu. Seyircinin göreceği şekilde düzeltilmesi talep edildi.
Ekonomi: Fazla jest vardı ve sessiz sinema gibi gözüküyordu. Jestlerde sadeleşmeye gidildi.

Kalan örneklere bir sonraki çalışma devam edilecek.