Çalışmaya bir önceki FAD çalışmasında sergilenmemiş örnekler izlenip değerlendirilerek başlandı. Ardından örneklerin 2.aşaması (fiziksel aksiyon cümlesinin müziğe yerleştirilmesi) izlenerek atölye kriterleri üzerinden değerlendirildi.

Fiziksel Aksiyon: Teselli etmek 
Verili Durum: X, Y'yi teselli eder. Y'nin üzgün olmasının sebebi X'tir, fakat X bunu bilmemektedir. 

Oyuncuların Tasarımı: Genç, babasının arabasını yanlış yere park etmiştir ve araç polis tarafından çekilir. Genç olanları bilmemektedir ve eve gelince babasını teselli eder. 

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma : Teselli etme eyleminden çok "ne olup bittiğini öğrenme ve halini sorma" şeklinde anlaşılmakta. 
Hareket Analizi: Çocuğun babasının üzgün olduğunu görüp teselliye geçiş aşamaları net değil ve babanın bedensel kullanımları tasarımla çelişiyor. 
Cümlenin çok zorlayıcı olduğu belirtildi ve cümle "X, Y'yi sebebini bildiği bir şey için teselli eder" olarak değiştirildi. 

Fiziksel Aksiyon: Taş atmak 
Verili Durum: Bir tehdidi engellemek üzere taş atmak.

Oyuncunun Tasarımı: Evi yıkım ekiplerince yıkılan küçük bir çocuk yıkım ekiplerine doğru çok ağır bir taşı atmaya çalışır, fakat doğrudan yıkım ekiplerini hedef alma söz konusu değildir. 

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma: Olmayan bir nesnenin (çok ağır bir taş) gösterilmesinde sorun var; yerden kaldırma, taşı atma, vs… 
İmgesel tasarım ve iç Aksiyon : Tasarıma göre (sinirli olması beklenirken) çok daha sakin bir tavır hakim. 
Ekonomi: Taş atma sırasında gereğinden fazla adım atılıyor. 
Genel olarak imgesel tasarım ve iç aksiyonla bedensel kullanım çelişmekte. 

Fiziksel Aksiyon: Taş atmak. 
Verili Durum: Bir tehdidi engellemek üzere taş atmak

Oyuncunun Tasarımı: Evinin yakınında karşısına çıkmasını beklediği (fakat ilk başta görmediği) bir köpek çetesini görünce köpeklere taş atar. 

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma: Örnek tehdidi en başından beri görüp onun üzerine kararlı bir şekilde yöneldiği şeklinde anlaşıldı Tasarım ile eylem çelişiyor. 
İmgesel Tasarım ve iç Aksiyon: Taş atma eylemi sırasında yüzdeki aksiyonun kayboluyor.
Hareket Analizi: Kasların denetiminde sorun yaşanıyor. Seyircinin ilgisini çekecek kadar fazla göz kırpma yapılıyor. 
Skor ve Organizasyon: Örnekte bir skor oluşturulamamış. Oyuncu örneği tekrar icra ettiğinde daha kararlı bir tavırla oynaması korkmadan çok korkutma aksiyonunu çıkardı. 

2. Aşama

Bu bölümde iki eylem seçilere oyunculara bir müzik verildi ve cümlelerini tekrar edebilecek şekilde müziğe yerleştirmeleri istendi.

Fiziksel Aksiyon: Taş atmak 
Verili Durum: Bir tehdidi engellemek üzere taş atmak 

6 oyuncu farklı tasarımları olan örneklerini aynı anda icra etti. 
Oyuncuların cümlelerini icra ettiği ritim ve müzikteki vurgu yerlerini değiştirilerek 2. aşamada dans etkisi yaratılmaya çalışıldı. 
1) Bütün oyuncular kendi ritimleriyle birbiriden bağımsız olarak fakat sahnede bir arada eylemi icra ettiler: 
Bu aşamada müziğin daha çok atmosfer kurması hedeflenerek dans etkisi yaratılmaya çalışıldı. Müzik oyuncuların iç aksiyonlarını güçlendirici bir etki yarattı. Kaotik bir görüntü ortaya çıkmasına rağmen iç aksiyonları güçlenmesi ve eylemin de buna paralel olarak daha iyi icra edilmesi dans etkisinin oluşmasını sağladı. 
2) İlk denemede kurulan atmosferin üzerine stilizasyonun tekniğini ekleyerek dans etkisi oluşturulmaya çalışıldı. 
— Herkes kendi cümlesini sabit bir ritim içinde icra etti ve düzenleme yapılarak herkesin cümleye başlaması ve cümleyi sonlandırması (geri çekilme) aynı ana denk getirildi: 
— Oyuncuların taşı fırlattıkları an aynı zamana denk gelecek şekilde düzenlendi ve taş fırlatma anının birlikte yapılması bir önceki denemeye göre daha güçlü bir etki yarattı. 
— Oyuncuların yarısı ilk başta yavaş başlayıp sonradan ritmi iki katına çıkararak cümlelerini icra etti.

Fiziksel Aksiyon: Karanlıkta yürümek 
Verili Durum: Karanlıkta korku içinde ilerlenmektedir. 

Verili koşulda "korku içinde yürüme" kısmı eylemin icrasını kolaylaştırmak için çıkartıldı. Eylem sadece "karanlıkta yürüme" olarak icra edildi. 
6 oyuncu sahneye teker teker girerek cümlelerini sergiledi. 
Genel olarak karanlıkta yürüme eyleminin icrasında sorunlar olduğu söylendi. Bu nedenle icracıların gözleri bağlanarak ve yerleri karıştırılarak eylemi tekrar icra etmeleri istendi. Buradaki amaç karanlıkta yürüme hissiyatının sağlanmasıydı. Karikatürize etme eğilimleri olsa da karanlıkta yürüme tedirginliği daha çok ortaya çıktı. 
Sonraki denemelerde icracıların yürüdükleri alan daraltıldı, sahneye (canlı veya cansız) engeller kondu ve icracılardan daha hızlı hareket etmeleri istendi. Bu durumda çarpışmaların ve engellere takılmaların artmasıyla el-kol kullanımındaki tedirginlik hissiyatı daha belirgin hale geldi ve haklılaştı. 

Atölyenin hatırlamasına dönük olarak yapılan iki çalıma sonucunda ortak bir tema belirlenerek örneklerin bu tema üzerinden oluşturulmasına karar verildi. Ortak tema olarak "yerinden edilme" teması seçildi. Bir sonraki çalışmaya bu tema ile ilgili cümle önerileri hazırlanarak getirilecek ve örneklerin 1. aşamaları değerlendirilecek.