Çalışmanın hedefi : İlk aşaması çalışılan fiziksel aksiyon cümlelerinin müziğe oturtulması.

İlk olarak geçen hafta 1. aşaması gösterilmiş örnekler sergilendi ve 2. aşama değerlendirmesi yapıldı. Daha sonra bu hafta ilk defa hazırlanan örneklerin 1. ve 2. aşamalarına bakıldı.

Eylem: Yürümek.

Oyuncunun Tasarımı : Tedirgin bir şekilde yürüyen kadın karşısına çıkan bir kadından korkar ve kaçar.Kullanılan Müzik: Arizona Dream, Goran Bregoviç.

Müzik kullanımı: Müzik atmosfer oluşturmak üzere kullanılmış. Korkma anı müzikteki efekt ile eşleştirilmiş. 1. aşamaya (fiziksel aksiyon, dramaturji) dair problemlerin devam ettiği görüldü.
Anlamlandırma: Oyuncunun kurduğu alt metne göre, kadın karşısına çıkan kişiden korkar ama karşısına çıkan kişi kendinden korkulması gerekmeyen bir kadındır, kadını görür ve rahatlar. İlk kez icra ettiğinde karşılaştığı kişiden korkması gerekmediğini görmüyorduk. İkinci kez icra edildiğinde bu bölümün de gösterilmesi istendi.
Hareket analizi: Korkma anında kullandığı jestin içinde bulunduğu duruma göre küçük bir jest olduğu, büyütmesi gerektiği konuşuldu. İrkilme anının ezber oynanmaması ve takip edilme sırasındaki aksiyonu kuvvetlendirmek için kovalayan ve karşısına çıkan iki kişi eklendi. Oyuncular eklendiğinde oyuncunun konsantrasyon problemi ortaya çıktı. Korku anının temizlenmesi üzerine çalışılacak.

Eylem: Yürümek 

Oyuncunun Tasarımı : Yıkıntılar arasında yürümektedir 
Müzik: Aynur ("Veda" – Karagöz Hacivat Neden Öldürüldü?)

Müzik kullanımı: Müzik atmosfer oluşturmak üzere kullanılmış. 
Organizasyon: Adımları müziğe oturtup-oturtmama konusunda kararsızlık vardı. Adımların müziğe oturtulduğu yerlerde hareket kesintili icra ediliyordu, yürüyüşün müziğe yayılarak yapılması önerildi. 
Hareket analizi: 3. aşama (danslaştırma) denenmişti. Bu denemede iç aksiyonun kuvvetli olduğu ancak vücut kullanımının bu iç aksiyonu karşılamadığı görüldü. 
'Eski bir fotoğrafa bakma' anından dansa geçişin denenmesi önerildi. Oyuncu kaybettiği karısıyla çektirdikleri düğün fotoğrafına bakarken yavaş yavaş dans etmeye başlar, hayalinde karısıyla karşılıklı dans ederler. Geçiş ve icrada problem oldu, bir sonraki çalışmaya temizlenerek getirilecek . 
Bu denemede oluşan ('eski bir fotoğrafa bakma' ve kaybettiği kişiyi hatırlama vs.) "atmosferden yola çıkılarak oluşturulmuş dans" soyutlama için bir örnek olabilir. 

Eylem: Çalmak.

Oyuncunun Tasarımı : Roman çocuk mecbur kaldığı için bakkaldan ilk kez ekmek çalar. 
Müzik: Bohçaya Giderim, Sarıköylü Tevfik.

Müzik kullanımı: Müzik ritme oturtmak üzere kullanılmış. 
Organizasyon: Ritm çeşitlemesi yapılmış ve hareketlerin ritmin vuruşlarına/efektlerine birebir oturtulması hedeflenmiş. Önce vurgu noktalarına oturmayan bazı hareketler düzenlendi. 
Kaçma bölümünde de daha zorlayıcı olması açısından koşunun ağır çekim yapılması önerildi. 
Bu örneğin, farklı sitilizasyon yöntemlerinin bir arada kullanılması ve farklı bir uslup oluşturması nedeniyle atölye bağlamında değerlendirilebileceği konuşuldu.

Eylem: Çiçek takdim etmek.

Oyuncunun Tasarımı : Kibar çiçekçi otoyolda araba sürücülerine çiçek takdim eder. 
Müzik: Aksaray'a giderken 

Müzik kullanımı: Müzik ortam oluşturmak ve ritmi almak için kullanılmış 
Hareket analizi: Otoyolda çiçek satma eylemi geriye doğru yürümeyi içerdiği için danslaştırma konusunda kısıtlı bir malzeme sunuyor.


Aşağıdaki örnekler ilk defa sergilendikleri için önce müziksiz sonra müzikli olarak gösterildiler. 

Eylem: Çiçek satmak.

Oyuncunun Tasarımı : İnsanlar tarafından kale alınmayan çiçekçi çiçek satmaya çalışır. 
Sergilenen Parça: Çiçekçi farklı farklı insanlara çiçek sunar kimse almaz. 
Müzik:? 

Müzik kullanımı: Müzik ortam oluşturmak ve ritmi almak için kullanılmış 
1. aşamaya dair problemlerin olduğu görüldü. 
Anlamlandırma: Olmayan nesneyle kurulan ilişkinin daha iyi tanımlanması gerekiyor. 
Ekonomi: Yüz mimiklerine fazlaca yüklendiği, bunu törpülemeye çalışması gerektiği belirtildi. Mimiklerin haklılaştırılması ve anlamlandırılması konusunda problem tespit edildi.
Hareket analizi: Eylemin icrasında (çiçeği sunma jesti) problem var. 
Organizasyon: Hızlandırma aşamasının sadece ritmden değil iç aksiyondan alınması gerektiği ancak iç aksiyonunu zayıf olması nedeniyle önce aksiyonun kuvvetlendirilmesi sonrasında hızlandırmaya geçilmesi gerektiği belirtildi.

Eylem: Çamaşır yıkamak 

Oyuncunun Tasarımı : Yıkıntılar içinde sevdiği eski bir gömleği bulur ve lekesini çıkarmak için ısrarlı bir şekilde yıkar. 
Sergilenen Parça: Bir kadın içeri girer bir şeyler arar ve bir kıyafet bulur. Kıyafete dramatik bir şekilde sarılır ve yıkamaya başlar. 
Müzik:? 

Müzik kullanımı: Müzik atmosfer kurmak için kullanılmış. 
Anamlandırma: Oyuncunun kurduğu imgesel tasarımın bu dramatik etkiyi karşılayacak ölçüde yüklü olmadığı, tasarımın bu yönde değiştirilebileceği önerildi. 
Müziksiz icrada dramatik bir etki oluştu ancak müzik bu dramatik etkiyi azalttı. Oyuncunun oluşturulmak istediği atmosfer ile müziğin kurduğu atmosfer örtüşmüyor. 
Öneri: İlk aşamada sadece çamaşır yıkama kısmının icra edilmesi önerildi. İmgesel tasarımı icrada ortaya çıkan etkiye yaklaştırmak için altmetin önerileri yapıldı bu önerilerden birine karar verilip icra üzerine çalışılacak. 
Sahneleme denemesi: Daha önce gösterilen yıkıntılar arasında fotoğraf bulma örneği ile aynı anda icra edildi. Farklı zamansallıklara sahip iki benzer örneğin yan yana montajlanması, sahneleme açısından bazı ipuçları ortaya çıkardı.

Eylem: Çiçek satmak.

Oyuncunun Tasarımı : Kimse tarafından kaale alınmayan çiçekçi üç kişiye çiçek satmaya çalışır. 
Sergilenen Parça: Çiçekçi yoldan geçen bir kişiye çiçek uzatır, çiçekçi üzülür, diğer tarafta birine çiçek uzatır, sanki kendisine çarpılıyor gibi geri çekilir-irkilir, diğer bir kişiye daha çiçek sunar ama geçip giderler. 
Müzik: Ağır Tulum.

Müzik kullanımı: Müzik ortam oluşturmak ve ritmi almak için kullanılmış. 
Hareket Analizi: Çiçeği uzatma jestindeki belirsizlikler temizlendi. 
Anlamlandırma: Oyuncu çiçeği sunduğu insanları görerek oynaması noktasında uyarıldı. 
Organizasyon : Skorunun net olması ve tekrar edilebilir olması sebebiyle danslaştırma aşamasının kolay olacağı söylendi. 
Sahneleme denemesi: Ardından sahneye beş kişi çıkarılarak onlarla ilişkili oynama denemesi yapıldı. Çiçeği sunduğu üç insanla birlikte tekrarlanabilen sabit bir cümle oluşturuldu. İtme, çarpma eylemlerinin etkilerinin danslaştırma aşaması denendi. Oluşan grup ile bir sonraki çalışmaya hazırlık yapılıp danslaştırma aşaması geliştirilecek.

Eylem: Çiçek satmak.

Oyuncunun Tasarımı : Otoyolda çiçek satar 
Sergilenen Parça: Oyuncu kibarca çiçek sunar, ilerler bir çiçek daha sunar, sonra başladığı noktaya geri döner.
Müzik: Bohçaya Giderim, Sarıköylü Tevfik 

Müzik kullanımı: Müzik ortam oluşturmak ve ritmi almak için kullanılmış. 
1. aşamaya dair önemli sorunlar tespit edildi. 
Anlamlandırma: İç aksiyon problemi var, aksiyonun rahatlatılması için cümlesini bir süre tekrarlaması istendi. 
Hareket Analizi: Eylemin icrası problemli. 
Öneri: Altmetnin kuvvetlendirilmesi ve içinden bu alt metne uygun replikleri tekrar etmesi önerildi. Şarkıdaki sözlerden yola çıkarak aksiyonun kuvvetlendirilebileceği belirtildi. 
Diğer çiçekçiler ile ortak bir çalışma yapması önerildi. Ek çalışma organize edildi.

Eylem: Kağıt toplamak.

Oyuncunun Tasarımı : Bir Roman geçici bir iş olarak kağıt toplamacılığı yapar. 
Sergilenen Parça: Oyuncu girer çöplere bakar kağıtları alır torbasına koyar ve çıkar. 
Müzik: 

Anlamlandırma: İcraya dair belirsizlikler sebebiyle imgesel tasarım anlaşılamadı. 
Dramatürji : Yapılan eylemin doğalcı bir şekilde sergilenmesi, dramaturji açısından, bu parçanın sergilenmesindeki amaç ya da toplumsal değer nedir? sorusunu akla getirdi. 
Sahneleme denemesi: Daha önce yıkıntılar arasında bulunan fotoğraf üzerine kurulu dramatik örnek ile beraber icra edildi, yıkıntılardan pay çıkarmaya çalışan toplayıcı ile yıkıntıların kendisini derinden etkilediği dramatik bir sahnenin tezatlığının bir arada verilebileceği bir sahne denendi ve çalışılması önerildi.

Çalışma sonrası örnekler üstünden yapılan değerlendirmede Fiziksel Aksiyondan Dansa Atölyesi ile ilgili yapılan tespitler şöyle özetlenebilir:

* Müziğin nasıl kullanıldığı bir değişken olarak ele alınabilir: Ritme/ölçüye oturtmak amacıyla mı kullanılmış, atmosfer oluşturmak amacıyla mı kullanılmış ya da jestler birebir müzikteki efektlerle mi eşleştirilmiş vs...

* Yıkıntılar arasında bulunan fotoğraf üzerine kurulu dramatik örnek, atmosferin soyutlanarak danslaştırımasına bir örnek oluşturdu.

* Bakkalda mecburiyetten hırsızlık yapan çocuk örneğinde stilizasyonlar (ağır çekim uzanma, ağır çekim koşu vs.) bir üslup denemesi olarak kullanıldı.

* Bazı örnekler sahne kurma anlamında işe yararken bazılarının bir figür doğaçlama anlamında yardımcı olabildiği konuşuldu.

* Üretilen cümlelerin olay örgüsü içinde bir yere oturmasının hedeflenlenmesine vurgu yapıldı.

* Bir sonraki çalışma öncesinde hazırlık yapılarak bu örneklerin bir sahne denemesinde nasıl bir araya gelebileceğine bakılacak.

İlk çalışmada ortaya çıkan, çalışmaya önhazırlıksız katılma problemi tekrarlanmadı.