Çalışma yönteminde değişikliğe gidildi. Tek bir örnek üzerinden gidilerek atölye için aşama aşama örnek oluşturmak üzere toplu bir çalışma yapıldı.

Eylem: Yürüyen iki kişi (eşit statüde) karşılaşır birbirinden korkar ve uzaklaşır. 
Verili durum: Kalabalık halde bir arada yaşayan insanlar (şehir) herkesi bir tehdit unsuru olarak görür.

1.aşama: Fiziksel aksiyon çalışması 
İkili gruplar oluşturuldu ve yarım saat süre verildi.

1. Örnek 
Sergilenen parça: 2 kadın ıssız bir yerde tedirgin bir şekilde bağımsız şekilde yürürler, aniden karşılaşırlar ağır çekim stilizasyonu kullanılarak çantalarını güvene aldıktan sonra yollarını değiştirerek uzaklaşırlar. 
Oyuncuların tasarımı: Oyuncular toplumsal paranoyanın absürdlüğünü göstermek istediklerini belirttiler. 

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Dramaturji: Toplumsal paranoyanın absürdlüğünü eleştirisinin seyirciye geçmediği belirtildi. 
Anlamlandırma: İki kişinin ani ve refleksif karşılaşmasından dolayı, karşılaştığı şeyi fark etmeden korkması tercih edilmemiş. İki kadın karşılaşma anında birbirlerini fark ediyorlar, aslında ikisi de ciddi bir tehlike oluşturmuyorlar korkma eylemi haklılaşmıyor. Hedef durumun absürdlüğünü göstermek ise daha vurgulu, abartılı oynamak lazım. Ama bir yandan da hastalıklı bireyler olarak da çıkmaması lazım. 
Organizasyon: Gösterilen parçanın başındaki yürüme kısmı uzun olduğu için seyirci iki kadın arasında ilişki kurma eğiliminde oluyor (takip eden edilen v.s.) ve örneğin devamını olumsuz etkiliyor. İlk baştaki kısım atıldı. Karşılaşma anının, ani ve refleksif olarak icra edilmesi önerildi. 
Hareket analizi: Oyunculardan birisi karşılaşma öncesini tedirgin oynamadığı için korkma eylemi haklılaşmıyordu. Yapılan uyarı ile bu problem giderildi. 
Öneriler: 
Karşılaşma anında iki kadın önce refleks olarak korkar, sonra birbirlerinin tehlike oluşturmadığını görür, rahatlar, ama sonra gazete haberlerini hatırlayıp bir birlerinden korkarak uzaklaşırlar.
Kadınlar eşit statüde olmasa, kadınlardan birisi örn. Roman olsa daha farklı bir etki, oluşur. Ama bunun için verili durumu değiştirmek gerekiyor.

2. Örnek 
Sergilenen parça: Aynı yere farklı yönlerden gizli gizli gelen iki kadın, gidecekleri yerde karşılaşırlar, biri diğerinden korkar (yakalanmış gibi) kaçar, sonra diğeri de kaçar. 
Oyuncuların tasarımı: Gizli gizli falcıya giden üst-orta sınıf kadın basıldığını, deşifre olduğunu düşünerek diğer kadından korkar ve kaçar. Diğer kadın alt-orta sınıftandır, falcıya gelmek onu tedirgin etmemektedir. Diğer kadın kaçtığı için korkar ve kaçar. 

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Oluşturulan tasarımın verili durum ve cümleye uygun olmadığı belirtildi.. 
Anlamlandırma: 1. kadının korkması haklılaşırken, ikinci kadının korkması haklılaşmıyor. 
Bu örneğe devam edilmedi.

3. Örnek 
Sergilenen parça: İki kişi (ellerinde boya kutuları ile) farklı yönlerden bir duvarın önüne gelirler birbirlerini görünce geldikleri yönden geri dönerler. 
Oyuncuların tasarımı: Farklı fraksiyondan iki eylemci duvarlara slogan yazmak için yola çıkmışlardır, birbirleri ile karşılaşınca problem olmasın diye ayrılırlar. 

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Oluşturulan tasarımın verili durum ve cümleye uygun olmadığı belirtildi.. 
Anlamlandırma: Karşılaşma anında korkma çıkmıyor, çıksa da anlamlanmıyor. Bu örneğe devam edilmedi.

4. Örnek 
Sergilenen parça: Silahlı iki kişi tedirgin bir şekilde geri geri birbirlerine doğru ilerlerler, çarpışırlar birbirlerinden korkar ve silahları doğrulturlar, birbirlerini tanıdıkları için rahatlarlar, aynı şekilde bir dış tehditden korkarak etrafı kollarlar, aniden yine birbirlerine silah doğrulturlar, bir şey olmadığını görünce yine rahatlarlar, bu sefer sırt sırta vererek beraber ilerlerler, çıkarlar. 
Oyuncuların tasarımı: Hacıhüsrev'de mahsur kalan iki sivil polis korku içinde tedirgin bir şekilde mahalleden çıkmaya çalışırken birbirlerinden bile korkarlar. 

Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma: Anlaşılırlık da problem yok. Verili cümle açısından düşünüldüğünde iki oyuncunun tiplemeleri arasındaki ilişkide toplumsal paranoya yok, ama bir dış unsur ile kurulan ilişkide toplumsal paranoya tasarıma dahil edilmiş. 
Organizasyon: İlk çarpışma-temas anında es verilmesi konusunda izleyicilerde iki görüş oluştu. Bir kesim anlamlanmıyor diye düşünürken, diğer kesim tarafından çarpışma anını güçlendiren stilize bir buluş olarak değerlendirildi. 
İkinci kez birbirlerinden korkup silah doğrultmalarının gerekli olup olmadığı konuşuldu. İlk korku anı "bilinmeyen" bir tehditden korkma iken ikincisi bilinmesine rağmen bir korku olduğu için polislerin beceriksizliğinin vurgulaması ve abartılı üslup ile durumun komikleştirilmesi açısından olumlu olarak değerlendirildi.

2. aşama: Fiziksel aksiyon cümlesinin müzik ile icra edilmesi 
Sergilenen örneklerden 1. ve 4. örnek üzerinden gidilmesine karar verildi. 2. ve 3. örnekleri çalışan performerlar 1. örneği çalıştılar. Yarım saat süre verildi, müzik olarak Kapışma Film müziği 22. parça kullanıldı.

1. Örnek: Önceki örnek müzik ile icra edildi. 
Organizasyon: Çarpışma anının müzik ritmine denk getirilmeye çalışılması dışarıdan belli olduğu için refleksif etki oluşmadı. Bu kısmın çalışılması gerekiyor. 
Ekonomi: Müziğin oluşturduğu atmosfer ile beraber abartılan korku ve çantaları saklama eylemi iki kadın ajan birbirlerinden gizli bilgileri saklar şeklinde bir görüntü oluşturdu. Korkunun abartısız bir şekilde icra edilmesi önerildi.

4. Örnek: Önceki örnek müzik ile icra edildi.
Anlamlandırma: 1 oyuncuda ciddi iç-aksiyon eksikliği ve konsantrasyon problemi çıktı. Müzik kullanılmayan önceki sergilemede bu problem yoktu. Ritim saymanın bu probleme sebep olduğu tespit edildi. 
Organizasyon: İki polisin çarpışma anının uzaması, müzikli akışta etkisini kaybetti. 
Hareket analizi: Örneğin sonundaki sırt sırta ilerleme dağınık olarak icra edildi. Teknik olarak zorlayıcı olduğu için kısa sürede çalışılamadığı belirtildi.


Yeni örnekler: 

5. Örnek: 
Sergilenen parça: İki kişi birbirlerine doğru yürür, kadın yüklü miktarda para taşıdığı için tedirgindir, erkeği görünce daha da tedirgin olur, korkar, erkek cep telefonu ile ilgilenir ve dalgındır kadını algılamaz, çarpmamak için irkilir, refleks olarak cep telefonunu saklar, kadın iyice korkar, kaçar, erkek yoluna devam eder. 
Bu örnek yeni oluşturulduğu için aslında 1. aşama (Fiziksel aksiyon) kriterleri üzerinden değerlendirildi. 
Anlamlandırma: Tasarımda erkek toplumsal bir paranoyadan ziyade aniden karşısına çıkan bir şeyden kaçınmak için irkiliyor, korkma çıkmıyor. Yapılan müdahaleler ile erkeğin korkusu büyütüldü. 
Organizasyon: Seyirciye kapalı mizansene müdahale edildi. 
Kadın ve erkek ilişkisine müdahale edildi. Erkek önce kadını görür ve tehlike olarak değerlendirmediği için cep telefonu ile ilgilenmeye devam eder. Kadının ani bir hareketi ile refleksif olarak cep telefonunu korumaya alır. 
Etki tepki üzerinde çalışıldı. 
Ayrıca skor değiştiği için müzik uyumu da aksadı. 

6. Örnek: 
Sergilenen parça: Farklı yünlerden gelen iki kişi çarpışır birbirinden korkar çantalarını korumaya alarak temkinle uzaklaşırlar. 
Bu örnek de yeni çalışıldığı için 1. aşama kriterleri üzerinden değerlendirildi. 
Organizasyon: Çarpışma anı dağınık. Stilize yapmak gerekiyor.

Çalışma değerlendirmesi:

Çalışma yönteminde değişikliğe gidilmesinin doğru olmadığı konuşuldu. Tek bir örnek üzerinden gidilerek atölye için aşama aşama toplu çalışma yaparak örnek oluşturma hedefine ulaşılamadı.

Sergilenen örneklerde vurgu "mal sahiplenmeye" kaymış durumda. Verili durum çerçevesinde olsa da vurgu kaydı. Ara değerlendirmede verili durumun zorlayıcı olduğu konuşuldu.

Önceki çalışmalarda hali hazırda belli konularda aşama kaydedilmiş noktaları değerlendirmek gerektiği, toplu çalışmaların, ileride yapılacak Roman sahneleme çalışmasında kullanılabilecek ve belli bir gelişkinliğe ulaşmış örnekler üzerinden organize edilmesi gerektiği konuşuldu.