Çalışmanın planı:

Çalışmaya 3. aşamaya dair (hazırlanan örneklerin figürler yardımı ile danslaştırılması) hazırlanmış olan ancak 5. çalışmada gösterilememiş örnekler üzerinden gidilmesi  ve 4. aşama'ya (soyutlama) dair ipuçlarının değerlendirilmesi ile devam edildi.

Tek kişilik örnekler:

Eylem:Üşüme

Tasarım: Çömelmiş durumda oturan kadın üşür, gittikçe daha da fazla üşür.
Gösterilen Örnek:Çömelmiş durumda bir çocuk üşümektedir.Üşümeyi gösteren stilize jestler (elleri ovuşturma, yüzü ovuşturma) tekrar eder. Geçen haftayla kıyaslanınca, akışkan bir örnek hazırlanmış, başındaki bölüm ve sonundaki ölme kısmı atılmış.
Müzik:“Jupiter” V. Saleas 
Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Ekonomi: Tekrar jestleri ekonomiyi bozuyor.
Anlamlandırma: Sallanma ve cenin pozisyonu çocuk beşiği çağrışımı yapıyor. 
Hareket analizi: Doğrudan seyirciye dönmeden icra edilebilir. Genel olarak jestleri durulaştırmak gerekiyor.
Üslup ve Dramaturji : Geçen haftaki örnekte seyirciyi rahatsız edecek bir sahne vardı. Yapılan düzenleme ile  bu bölüm  atılmış,  ancak  örneğin oluşturduğu etki azalmış. 
Organizasyon: Fazla uzun (müziğin aşamalarına oturtulmuş) 4 jestin (el, yüz ovuşturma, tüm bedeni ovuşturma...vs.) organizasyonunda müziğe bağlı değişiklikler oluyor.
Müzik uzun, etkiyi bozan unsurlardan biri bu. Organizasyon farklı olabilir.
3. aşamaya dair: Çalışma danslaştırmanın 2. aşamasına örnek oluşturuyor: Müziğe göre düzenlenmiş jestlerin bir biçimde tekrarı var. Tam bir figürasyon söz konusu değil. Jestler doğallığı korunarak müziğe oturtulmuş durumda. Eğer el, yüz ovmaya, vücuda  eklemeler yapılır, yorum katılıp figürleşirse 3. aşamaya örnek oluşturabilir. Çömelme pozisyonunda hareket etmek zor, buraya formül bulmak gerekiyor. Hareketler daha titreyerek de yapılabilir.
Öneriler: Sahne çok şekilde kurulabilir. Etki daha fazla kişiyle yapılırsa güçlenebilir. Fiziksel aksiyon, toplu salınmaya da dönüşebilir. Arkadan üst sınıftan tiplemeler, zabıta...vs. geçebilir.

Eylem: Çalmak

Tasarım: Çocuk istemeden ekmek çalar ve hızla kaçarak uzaklaşır.
Gösterilen Örnek:Tedirgin bir çocukstilize bir adım ile yan yan yürür, ani bir hareketler bir şey kapar ve dönerek hızla uzaklaşır. Örnek önceki çalışmada yapılan eleştiriler dikkate alınarak yeniden oluşturulmuş.
Müzik:“Aksaray” Ahırkapı Romanları
Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma: Örneğin anlaşılırlık sorunu yok.
Hareket analizi: Dönüşün kullanılması değil, gerektirdiği kadar hızlı yapılmaması ve “sıvışma”yı haklılaştırmaması sorun oluşturuyor.
Üslup ve Dramaturji : Kullanılan figürlerin haklılaşmasında sorun var (örneğin yaklaşmada daha fazla gerilim olmalı). Sonundaki pirouette de tam haklılaşmıyor.
Organizasyon: Oyuncu danslaştırmak için belli şeyleri atmak zorunda kalmış.
3. aşamaya dair: Eylem müziğe oturtulmuş. Sıvışmayı tam göstermiyor.

Aynı örnek grup olarak da çalışılmış, gösterilecek.

Eylem: Çiçek sunmak

Tasarım: Kibar çiçekçi sokakta çiçek satmaya çalışır, kimsenin çiçek almaması hayal kırıklığı yaratır.
Gösterilen Örnek: Kibar çiçekçi sokakta çiçek satmaya çalışır tam anlaşılamayan bir geçiş kısmı ile isyan ya da nihilist bir duygusunun dışa vurulduğu bir dansa geçer.
Müzik: “Aksaray” Ahırkapı Romanları
Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma:. Herkese dağıtmaya çalışır, isyandan ziyade “bedava verme” anlamı çıkıyor: alın, sizin olsun. “boş verme” şeklinde  Nihilist bir anlam çıkıyor ama icracının böyle bir amacı yokmuş. Aşamalarda kararsızlık ve enerjisizlik sorunu var.
Üslup ve Dramaturji :  Kibar birinin çiçek sunması eskisi kadar çıkmıyor. Muğlaklık dramaturjinin anlaşılmasını zorlaştırıyor. “Boş verme” dramaturjisi sorunlu. Finalinin bir şekilde bağlanması gerekiyor.
Organizasyon:  Skor ve organizasyon sorunu var, özellikle geçiş kısmı anlaşılmıyor. Skor sabitlenmemiş durumda.

4. aşamaya dair: İç aksiyonun danslaştırması ve soyutlama denemeleri var ama iç aksiyon kaybedildiği için kararsız kalıyor.

Eylem: Çiçek satmak

Tasarım: Çiçekçi üç kuruş için kendini riske atarak otobanda çiçek satmaya çalışır ama her defasında reddedilir
Gösterilen Örnek: Bir kişi önünden geçenlere çiçek uzatır, almazlar arkalarından bakar. Aynı eylem dizisi müzik içinde biraz daha büyük jestlerle icra edildi. Zıplama ve düşme jestleri gösterildi.
Müzik: “Düz Roman”
Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Ekonomi ve organizasyon: Genel olarak dağınık durumda, aşamalar birbirinden kopuk ve sahnede doğaçlanıyor izlenimi veriyor.
Anlamlandırma:. Finaldeki kol hareketleri haklılaşmıyor.
3. aşamaya dair: Dört aşamalı bir danslaştırma denemesi var. Özellikle atlama ve kalkmalarda ritme oturtma sorunu var. Belli bölümler figürleştirilmiş. Araba altında kalmamaya çalışma hamlesi üçüncü aşamaya dair örnek sunuyor; sonrasındaki düşme ise haklılaşmıyor
Öneriler: Tek bir kısmı seçilerek üzerinden gidilebilir.

Toplu örnekler:

Toplu örneklerde hem üçüncü aşama hem de sahnelemeye dair değerlendirmeler yapıldı:

Eylem: Çiçek satma, reddedilme.

Tasarım: Çiçekçi kadın yoldan geçenlere (üç kişi) çiçek satmaya çalışır ama her defasında reddedilir. 
Gösterilen Örnek: Geçen hafta gösterilen örnek çalışılmış.
Müzik: “Bohçaya Giderim Satamam”
Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler: 
Genel değerlendirme: Geçen hafta söylenenlerin üstüne gidilmiş, temizlenmiş. Ancak çiçekçinin finaldeki aksiyonunun dramaturjisi hala belirsiz. Yoldan geçenler hakkında: Bir oyuncunun aksiyon değişimi anlaşılmıyor ayrıca eklenen figürler yapıştırma kalmış. 2 kişide küçük çaplı şiddet var, diğeri görmemeyi tercih etmiş. Tercihlerin farklı olması sahneye derinlik katıyor.
Anlamlandırma: Çiçekçinin diğer insanları kovalamaya başlamasındahaklılaştırma sorunu var; Çiçekçinin ısrarı artmalı. Çiçekçinin dönmeleri ve sıçramaları aşamalandırılmalı. Dansçı ölçüleri içinden saydığı zamanlarda iç aksiyonu dağılıyor.
Üslup ve Dramaturji, Organizasyon:: Finalde doğal üsluptan stilize üsluba geçiş var. Tarak şeklinde geçişlerin kullanıldığı mizansenden daire formuna geçiliyor. Bu geçişin düzenlenmesi ve görünmesi gerekiyor.
Öneriler: 
Bundan sonrası için sahneleme önerileri: 
-Yoldan geçenler dans etmeye başlayabilir: iki yüzlülük vurgu alır. 
-Dışarıdan birileri girip çiçekçiyi alkışlar, o ise bu nesneleştirme hamlesini reddedip dans etmeyi bırakır...

-Çiçekçi onlarla eğlenebilir: daha sert ayak vurur diğerlerini iyice korkutur...

Eylem: Çalmak

Tasarım: İki çocuk hırsız bakkaldan yiyecek çalar, bakkal onları yakalar.
Gösterilen Örnek: Önceli çalışmalarda önerilen örnek üzerinden çalışılmış. İki çocuk ortada duran bakkalın tezgahından bir şey çalar, bakkal sağdaki çocuğa bakarken soldaki çalar, soldaki çocuğa bakarken sağdaki çalar. Mizahi bir üslup denenmiş.
Müzik: “Bohçaya Giderim Satamam”
Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:Bakkalı oynayan oyuncunun yorumu önceki çalışmalarda otoriterdi ve etki daha iyi çıkıyordu. Hırsızlık konusuna dramaturjik olarak nasıl yaklaşacağımız net değil.

Eylem: Çiçek satmak

Tasarım: Israrlı çiçekçiye sinirlenen kadın kibar çiçekçiyi de reddeder 
Gösterilen Örnek: Bir çiçekçi ısrarla yoldan geçen kadına çiçek satmaya çalışır kadın reddeder, kadın arkasını döndüğünde başka bir çiçekçi de çiçek satmaya çalışır, kibar olsa da reddeder.
Müzik: “Bohçaya Giderim Satamam”
Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Ekonomi: Israrcı çiçekçinin tiplemesi tam oturmamış.
Anlamlandırma:. Kibar çiçekçi imgesi uca çekilmiş; tacizci gibi çıkıyor.
2. aşamaya dair: Cümleler müziğe oturmamış. Buradaki ritmin kullanılmaması sorunu diğer örneklerde de çıktı. Skorlar sabit değil.
Çalışma: Akış müziğe oturtuldu. Jestin figürleşmesi bir sonraki haftaya kadar çalışılacak. 
Öneriler: İki genç aşık oldukları kadına çiçek vermeye çalışırlar. Kadın da kendini film yıldız gibi zanneder.

Eylem: Korkmak

Tasarım: İki bohçacı evine giderken bir kabadayı yollarını keser.
Gösterilen Örnek: Ortada duran adam ağır ağır yürür. İki kadın yorgun bir şekilde gelirler adam önlerinde durur yollarını keser. Kadınlar geri döner bir yarım daire çizerler yine adamla karşılaşırlar. Üçüncüsünde kadınlardan biri cesaretini toplar ve diğer kadını da çekerek yoluna devam eder.
Müzik: “Feraye” Cengiz Özkan
Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Anlamlandırma:. Kabadayının daha rahatsız edici olması gerekiyor. Şu an için fazla mizahi.
Hareket analizi: Çingene kadınların yorgunluğu göstermek için kullandıkları postür daha çok eziklik görüntüsü oluşturuyor.
2. aşamaya dair: Örnek müziğe yerleştirme aşamasında. Adımlarını ortaklaştırma üzerine çalışılacak.
Öneriler:Danslaştırmayı daha çok kabadayı yapabilir, müzik (Zeybek olduğu için) daha uygun. Böylece erkek karakter danslarına karşı eleştirel bir tavır sergilenebilir

Eylem: Yıkıntılar arasında yürümek

Tasarım: Kadın yıkıntılar arasından duvağını bulur, erkek ise eşyaları toplar
Gösterilen Örnek: Daha önceki çalışmalarda gösterilmiş olan tek kişilik iki örnek beraber gösterildi. Kadın yıkıntılar arsında gelinliğinin duvağını bulur. Adam da yıkıntılar arasında işine yarayacak eşyalar aramaktadır.
Müzik: “Veda” Karagöz-Hacivat Film Müziği
Atölye kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler:
Genel değerlendirme: Kadın'ın bölümü uzun. Duvakla ve diğer kişiyle ilişki karışıyor. Oyuncunun aksesuar olarak kullandığı kumaş siyah renkli olduğu için duvak olduğu anlaşılmadı. çeşitlemeli.
Üslup ve Dramaturji :  Her şeye rağmen oynamaya devam eden çingene imgesi mi çıkıyor?. Hayır, Kadın eğlenmiyor, geçmişe dönüyor: flash-back. Vurgu hatırlamakta.
3. aşamaya dair: Duvağı arkası dönükken takıp seyirciye dönünce “düğün” bölümüne geçebilir. Düğün bölümünde daha canlı dans etmesi gerekiyor. Ama müzik buna elverişli değil, müziğin de değişmesi gerekiyor. Fiziksel eylemin kendisi dans etme. Hatırlama eyleminden dans etmeye geçişin iyi icra edilmesi lazım; o aksiyonla dansın nasıl icra edileceği önemli.
Öneriler:Adam için farklı bir akış oluşturmak gerekiyor: hatırlanan kişi olabilir, sadece seyredebilir... hiçbir şey yapmadan sürekli toplayabilir.

Bir sonraki çalışma son çalışma, örneklerin çekimi yapılacak.

Çalışma değerlendirmesi:

Örneklerin değerlendirilmesi yeterince analitik yapılamadığı için uzun sürdü. Atölye kriterleri üzerinden yapılan tartışmalar ile kişisel tercihlere dayanan değerlendirmelerin birbirinden ayrıştırılmasına dikkat etmek gerekiyor.