BGST dans biriminde, daha önce 2004 yılında yapılan fiziksel aksiyondan dansa atölyesinin geliştirilmesi ve gruba yayılması hedefiyle Aralık 2006'da yeniden ele alındı. Çalışma başlamadan önce 2004 yılında yapılan FAD çalışmaları ile ilgili sorunlar tespit edildi. Bu sorunlar beş başlık altında toplanabilir:

1. Seçilen kimi eylemlerin ve verili koşulların komplike olması nedeniyle başlangıç düzeyindeki bir çalışma için uygun olmaması.
2. Fiziksel aksiyon(FA) cümlelerinin stilizasyon teknikleri eşliğinde çalışılması aşamasında, "seçilen stilizasyon tekniğinin dramaturjisinin" çoğu zaman es geçildiği teknik bir algı içinden hareket edilmesi.
3. Oluşturulan yöntem ve ilkelerin birim geneline yayılmamış olması.
4. Fiziksel eylem cümlelerinin "soyutlama" yoluyla danslaştırılması aşamasının (çıkan az sayıdaki örnek dışında) geliştirilmemiş ve soyutlama yönteminin sistematize edilmemiş olması.
5. FA cümlelerinin değerlendirilmesinde (değerlendirme kriterleri içinde yer almasına rağmen) "üslup-dramaturji" tartışmasına detaylı biçimde girilmemesi.
6. FA cümlelerinin bütünlüklü yapılara evrilecek biçimde montajlanmasını sağlayacak "olay örgüsü", kurgu veya temalar bağlamında belirlenmemiş olması.

Bu değerlendirmeler ışığında 6 haftalık bir program ve 3 kişilik yürütücü bir grup oluşturuldu. İlk iki hafta önceki atölye sürecinde yer almayan üyeler olduğu için uygulamalı bir şekilde 2004 FAD atölyesi bütün gruba yaptırılması planlandı. Sonraki 4 hafta ilk atölyede yer alan yöntemlerin tespit edilen sorunları aşma hedefiyle yeniden araştırılması hedeflendi. Tema olarak, daha sonra sahneleme çalışması olarak düşünülen Romanların yerinden edilmesi teması seçildi. İlgili konuda yürüyen arka plan çalışmaları üyeler tarafından yapıldı. FAD atölye çalışması doğrudan sahneleme hedefine sahip olmasa da hemen sonrasında başlayacak sahneleme çalışmasına önemli malzeme, birikim ve sahneleme önerileri oluşturması da hedeflendi.

FAD 2006 çalışma notları ve tartışmaların takip edilebilmesi için 2004 FAD değerlendirme yazısında geçen tanımlamalara bakılması faydalı olacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse: Fiziksel aksiyon cümlelerinden yola çıkarak farklı yöntemler ve aşamalar yardımı ile dans sahnesi oluşturma olarak tanımlanabilir.

1. Aşama: verili durum ve alt metni net, fiziksel aksiyon parçasının oluşturulması.
2. Aşama: oluşturulan fiziksel aksiyon parçasının müzik ile icra edilmesi ve/veya stilizasyon teknikleri kullanılarak düzenlenmesi.
3. Aşama: Dans figürleri kullanılarak, ya da seçilen bir jestin figürleştirilmesi.
4. Aşama: Soyutlama

Çalışma notları |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Çalışma dönemi değerlendirmesi için tıklayınız.