Gençlik Oyunları Üzerine

2009-2013 yılları arasında tiyatro klasikleri üzerine sahip olunan birikimin gençlere sunumu üzerine bir çalışmaya girildi. Temel aydınlanma faaliyeti kapsamında değerlendirilebilcek bu çalışma süresince evrensel ve yerli tiyatro klasiklerinin biyorgarif bir üslup içinde gençlere tanıtılması hedeflendi. Batı tiyatrosundan Moliere ve Shakespeare üzerine çalışıldıktan sonra bir Osmanlı aydını ve tiyatrocusu olan Musahipzade Celal'in tiyatrosuna yoğunlaşıldı. Son olarak da modern dönem yazarlardan Federico Garcia Lorca'nın tiyatrosu üzerine çalışıldı. Bu çalışma hem yazarların hayatını, hem onların tiyatrosunu hem de yaşadıkları dönemin tarihsel ve toplumsal arkaplanını konu ediniyordu. Yapılan araştırmalardan ve geçmiş dönemde edinilmiş olan birikimden faydalanılarak dört adet oyun çıkarıldı. Bu oyunlar halen ortaokul ve lise çağındaki gençlere sergilenmektedir. Bu söyleşide, çalışmanın hangi aşamalardan geçtiği ve gençler üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu tartışılmaktadır.