Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) 2017 yılında seyirciyle buluşturduğu Zabel oyunuyla Kültür Bakanlığı’na karşı açtığı davayı kazandı.

BGST Zabel oyunu ile Kültür Bakanlığı yardımına başvurmuş ancak herhangi bir gerekçe gösterilmeden bu talebi reddedilmişti. Aynı durum geçmiş yıllarda BGST’nin Kim Var Orada Muhsin Bey’in Son Hamlet’i ve Lorca’nın Acıklı Güldürüsü adlı oyunları de yaşanmış, BGST Kültür Bakanlığı’nı mahkemeye vermişti. Ankara 4. İdare Mahkemesi ve 7. İdare Mahkemesi BGST’yi haklı bulmuş, bakanlığın kararını ise gayri hukuki olarak nitelendirmişti.

Bu defa Ankara 7. İdare Mahkemesi Kültür Bakanlığı’nın BGST’nin Zabel oyununa dair tavrını ise şöyle nitelendirdi: “işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir”.

Mahkeme Kültür Bakanlığı’nın aldığı kararı böylelikle bir kez daha gayri hukuki bulmuş oldu.

Hukuki Alanda Mücadelemizi Sürdüreceğiz

BGST’den Duygu Dalyanoğlu konu hakkında şunları belirtti: “Her sene çıkardığımız her tiyatro projesi için Kültür Bakanlığı’na başvuru yapıyoruz. Olumlu bir sonuç çıkmayacağını adımız gibi bilsek de başvuruyoruz. Çünkü bu fondan yararlanma hakkı, bütün özel tiyatrolara tanınmış bir hak. Fakat bu sezon yaptığımız başvuru da dahil olmak üzere başvurumuz dört defa reddedildi. Bunların üçü için verilen red kararı İdare Mahkemesi tarafından hukuksuz bulundu. Şu anda prova etmekte olduğumuz yeni oyunumuz da yardıma uygun bulunmadı. Bu konuda da davamız sürüyor. Biz hukuki alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tür yardımların hakkaniyetli ve şeffaf bir şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Sınırsız ve Keyfi Davranamazsın!

Avukat Fırat Kuyurtar ise karar hakkında şunları belirtti:

“Biz mücadele etmekten bıkmıyoruz fakat Kültür Bakanlığı da haksız bir biçimde başvurularımızı reddetmekten bıkmıyor. Zabel oyunu için vermiş olduğu bu kararıyla Ankara 7.idare Mahkemesi heyeti son derece isabetli olarak hukuksuzluğun altını çizdi. Aynı mahkeme BGST’nin Kim Var Orada Muhsin Bey’in Son Hamlet’i için de benzer bir karar vermişti. Şimdi bir üst mahkeme yani Bölge İdare Mahkemesi Kültür Bakanlığı’nın itirazlarını inceledi, bu itirazların kabul edilebilir olmadığına karar verdi ve adeta şunu söyledi: Ey idare takdir hakkın olabilir ama bu sana sınırsız ve keyfi davranma hakkı vermez. ”

***

Hatırlanacağı üzere pek çok grup 2013’ten beri hiçbir gerekçe gösterilmeden yardımdan mahrum edilmişti. Resmi bir açıklama olmasa da kamuoyu vicdanına göre bu karar Gezi Süreci sonrası seküler tiyatro çevresine bir had bildirme operasyonuydu. Bakanlığın keyfi destek politikası her sene için aynen devam ediyor. Bakanlığın kimi neden desteklediği yahut desteklemediği açık ve net değil. Hatta her sene bir grubun defalarca aynı yardımdan yararlanmış olması da ayrıca kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Mimesis Sahne Sanatları Portali