Ulusal Bilimler Akademisi’nin düzenlediği bir çalıştayda, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin kimyasallara karşı hassasiyetten muzdarip olduğu belirtilmiştir. Kimyasallara karşı hassasiyetin izini süren araştırmacılar, bu durumun, sentetik kimyasalların tüketici ürünlerinde ve ev eşyalarında artan kullanımından kaynaklandığını bulmuşlardır.

EPA’ya (Amerikan Çevre Koruma Kuruluşu) göre ev içi hava kirliliği, ülkenin en acil bireysel sağlık konularından biridir. EPA’nın altı şehirdeki 600 evin izlendiği 5-yıl süreli bir çalışmasında, 20 toksik bileşiğin ulaştığı en yüksek konsantrasyon düzeylerinin (bunlardan bazıları kanserler ve doğuştan sakatlıklarla ilişkilendirilmektedir), bu evlerin bazılarında dışarıya göre, 200-500 kat daha yüksek bir seviyeye çıktığı gözlemlenmiştir.

İnsanların kanında ve yağ dokusunda, bazıları ev ürünlerinde ve gıdalarda bulunan 400’den fazla toksik kimyasalın kalıntıları tespit edilmiştir. (İnsan sağlığına zararlı kimyasalların bir listesi için bkz. aşağıdaki EK)

Yaygın olarak görülen burun akması, göz yaşarması, boğazda yanmalar, baş ağrıları, yorgunluk, baş dönmesi, ciltte kızarıklıklar ve solunum enfeksiyonları gibi semptomlar ev içi hava kirliliğine gösterilen tepkilerdir. Ev içi kirliliğe uzun süre maruziyet, tedavi edilmezse, akciğer kanseri veya karaciğer, böbrek ve merkezi sinir sisteminde tahribatla sonuçlanabilir. Özellikle küçük çocukların akciğer fonksiyon bozuklukları ve solunum enfeksiyonlarına yakalanma riski daha fazladır.

Anne-babaları evde ve bahçede böcek ilacı (pestisit) kullanan 10 yaş ve altı çocuklarda lösemi riski dört ila yedi kat artmaktadır. Çocuk beyin kanseri riski, evlerde kullanılan pestisit ‘bombaları’; karınca istilasını önlemek için kullanılan pestisitler, kedi-köpeklerde kullanılan bit-pire tasmaları ve bahçe ürünlerinin satıldığı dükkanlarda yaygın olarak bulunan carbaryl ve diazinon da dahil olmak üzere avludaki yabani otları öldürmek için kullanılan herbisitlerle ilişkilidir.

1990’da dört yaşından küçük 4.000 çocuk evdeki temizlik maddeleriyle ilgili rahatsızlıklar sonucunda hastane acil servislerine gitmişlerdir. Pestisitlerle ilgili olarak ise hastane acil servislerine aynı yıl 18.000 kişi başvurmuştur, bunların yaklaşık dörtte üçü 14 yaş ve altı çocuklardır.

Birçok aerosol üründe itici olarak kullanılan metilen klorür kanserojendir. Metilen klorür içeren bazı ürünler piyasadan çekilmiştir ama bu kanserojen, sprey boya ve boya çıkarıcı gibi birçok tüketici ürününde halen kullanılmaya devam edilmektedir.

Yaygın olarak kullanılan bir dizi katkı maddesinin kanserojen ya da kanserojenlerin öncülü olmasına rağmen tek bir kozmetik şirketi bile tüketicileri ürünlerindeki kanserojenler konusunda uyarmamaktadır.

Bazı uzmanlar, kadınlardaki Hodgkin-olmayan lenfoma vakalarının yüzde yirmisinin kullandıkları saç boyalarına bağlanabileceğini tahmin etmektedir.

Evdeki Kanserojenlerden Kaçınmak İçin Güvenlik Talimatları

Etiketlerini tümünü okumadan ürünleri kullanmayın. Nasıl kullanılacağı ve içerdiği tehlikeler karşısında uyanık olun.

- Ürünleri orijinal kabının içinde saklayın, içindekilerin yazılı olduğu etiketi sakın yırtmayın.

- Ev ürünlerini yiyecek ve içecek kaplarının içine koymayın.

- Etikette yazmadığı sürece ürünleri birbirleriyle karıştırmayın. Aksi takdirde bu patlayıcı ve zehirli reaksiyonlara neden olabilir. Aynı ürünün farklı markaları bile birbiriyle uyumsuz katkı maddeleri içerebilir.

- Sadece gerekli olan miktarı sarf edin. İki misli kullanmak iki kat daha iyi sonuç almak demek değildir. Etiketlerde yazılanları uygulayın.

- Eğer hamile iseniz mümkün mertebe toksik kimyasallardan uzak durun. Toksik ürünlerin bir çoğunun cenin üzerindeki etkisi tam olarak test edilmemiştir.

- Çıkan gazları solumamak için ürünleri iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Pencereleri açın ve havayı dışarıya üfleyen bir fan kullanın. Havanın içerde dolaşıma sokulmadığından emin olun. Sık sık temiz havaya çıkın. Cildinize ve gözünüze gelmemesi ve solumamanız için gerekli önlemleri aldığınızdan emin olun.

- Yemek yerken, bir şeyler içerken veya içinize sigara dumanı çekerken tehlikeli ürünler kullanmayın. Tehlikeli ürünlerin bıraktığı kalıntılar elden ağıza taşınabilir. Eğer ürünler yanıcı madde içeriyorsa sigaranın yangına neden olabileceğini unutmayın.

- Tehlikeli ürünleri kullandıktan sonra etrafı iyi temizleyin. Bu maddeleri içeren kapların ağzını sıkıca kapatın.

EV ÜRÜNLERİ: Sorular ve Cevaplar

S. Ev ürünlerindeki kimyasalların oluşturduğu tehlikeler nelerdir?

C. Sentetik petrokimyasalların üretim miktarları füze hızıyla artmıştır. 1940’da 1 milyar pound (453.600 ton) üretilirken 1980’lerde yıllık 400 milyar pounttan (181.440.000 ton) fazla üretilmeye başlanmıştır. Şu an ticari üretimi yapılan yaklaşık 70.000 kimyasalın çoğu ev ürünlerinde de kullanılmaktadır. Bu kimyasalların büyük bir bölümü insan vücudunda birikmektedir ve kansere ve diğer hastalıklara neden olmaktadır. Ama buna rağmen bu maddeler yetersiz şekilde test edilmiş ya da hiçbir güvenlik testinden geçirilmemiştir. Bu kimyasallardan 600 kadarının kansere neden olduğu bilinmektedir. Ev ürünlerinde kullanılan kimyasalların büyük bölümü uçucudur: oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar ya da aerosol bir teneke kutudan veya el pompasından püskürtülürler ve böylece de kolayca solunan mikroskopik parçacıklar halini alırlar. Kan dolaşımına girdiklerinde akciğerleri veya diğer organları tahrip edebilirler.

S. Ev ürünlerindeki tehlikeli kimyasallar dışarıdaki kirleticilerden daha mı tehlikelidir?

C. Ev içindeki kirleticiler, dışarıdaki kirleticiler gibi kolayca dağılmadığı veya seyrelmediği için toksik kimyasalların ev içindeki konsantrasyonları dışarıdakinden çok daha yüksek olabilir. Bazıları, kanserler ve doğuştan sakatlıklarla ilişkilendirilen 20 toksik bileşiğin en yüksek konsantrasyon düzeyleri, bir EPA araştırmasına göre, bazı evlerin içerisinde dışarıya göre 200-500 kat daha fazladır. EPA uzmanlarının, ev içindeki hava kirliliğinin ülkenin en acil bireysel sağlık konularından biri olduğunu söylemesi hiç de şaşırtıcı değildir.

S. Ürünler arz ettikleri kimyasal tehlikelerden dolayı piyasadan çekiliyorlar mı?

C. Son birkaç yılda tüketiciler güvenli kabul edilen ev ürünlerindeki bazı kimyasalların tehlikeli olduğunu keşfettiler. Örneğin, aerosol ürünlerinde itici olarak kullanılan metilen klorür (diklorometan olarak da bilinir) kanserojendir. Metilen klorür içeren bazı ürünler piyasadan çekilmiş olsa da bu kanserojen sprey boya ve boya sökücü gibi birçok tüketici ürününde bulunmaya devam ediyor. Daha yakın zamanlarda ise uzun süre iç mekanlarda kullanılmış olan lateks boyaların bir hayli nörotoksik madde olan civa-tabanlı fungisitler ihtiva ettiği öğrenildi. Ama bütünüyle olmasa da imalatçılar bu güçlü nörotoksini ancak 1990 yılında ürünlerinden çıkardılar.

S. Ev ürünlerindeki kimyasalların neden olduğu semptomlardan bazıları nelerdir?

C. Yaygın olarak görülen burun akması, göz yaşarması, boğazda yanmalar, baş ağrıları, yorgunluk, baş dönmesi, ciltte kızarıklıklar ve solunum enfeksiyonları evdeki hava kirliliğine gösterilen tepkilerdir. Ev içi kirliliğe uzun süre maruziyet akciğer kanseri ya da karaciğer, böbrek ve merkezi sinir sisteminde tahribatla sonuçlanabilir. Küçük çocuklar özellikle akciğer fonksiyon bozuklukları ve solunum enfeksiyonlarına daha fazla açıktırlar.

S. Hangi tür ürünler en fazla kanser riskine sahiptirler?

C. Belirli temizleyiciler ve çoğu kedi kumu (cat litter) markası kanserojen olan kristal silika ihtiva etmektedir. Bazı araba temizleme ürünleri de formaldehit ihtiva etmektedir. Ama iyi bir gelişme olarak piyasada alternatif güvenli ev ürünlerini bulmak mümkün olabilmektedir.

Önerilen Okumalar

Steinman, David and Samuel Epstein, MD, The Safe Shopper's Bible, Macmillan Publishing Company, 1995.

Steinman, David, Diet for a Poisoned Planet, Ballantine Books, 1990.

Berthold-Bond, Annie, Clean & Green, The Complete Guide to Non-toxic Housekeeping, Ceres Press, 1989.

Dadd, Debra Lynn, The Nontoxic Home & Office, Jeremy Tarcher Press, 1992.

Harte, John, Cheryl Holdren, Richard Schneider and Christine Shirley, Toxics A to Z: A Guide to Everyday Pollution Hazards, University of California Press, 1991.

Needleman, Herbert and Philip Landrigan, Raising Children Toxic Free: How to keep Your Child Safe from lead, Asbestos, Pesticides and Other Environmental Hazards, Farrar, Straus & Giroux, 1994.

EK: Ev Ürünlerindeki Tehlikeli Katkı Maddeleri

Acetone (Aseton): Gözü ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Bazı yapıştırıcılar, sanat ürünleri ve boya çıkarıcı (paint remover) ve sökücülerinde (paint stripper) kullanılmaktadır.

Acetoxyphenylmercury: Nörotoksik. Teratojenik. Bazı boyalarda kullanılmaktadır.

Acid blue 9: Kanserojen. Bazı klozet temizleyicileri ve deodorantlarında (deodorizer) kullanılmaktadır.

Alcohol, Denatured (Mavi İspirto): Yangın tehlikesi. Tahriş edici. Son derece zehirli.

Aliphatic hydrocarbons (Petrollü Hidrokarbonlar): Uzun süreli maruziyet ve solunması cildin, sindirim sisteminin, boğazın ve akciğerlerin tahriş olmasına neden olabilir. Nörotoksik. Bazı karoser verniklerinde (car wax) kullanılmaktadır.

Aliphatic naphtha (Alifatik neft): Gözü tahriş eder. Nörotoksik. Bazı mobilya cilalarında kullanılmaktadır.

Aliphatic petroleum distillate (Alifatik petrol damıtığı): Kolay yanar. Cildi ve gözü tahriş eder. Nörotoksik. Bazı araba temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Aliphatic petroleum solvent (Alifatik petrol çözücü) : Uzun süreli temas halinde cildi orta derecede tahriş eder. Nörotoksik. Bazı halı temizleme ürünlerinde kullanılmaktadır.

Alkaline bacillus (Alkalin basil): Alerjen. Bazı çamaşır kir ve leke çıkarıcılarında kullanılmaktadır.

Alkylphenol (Alkilfenol): Gözü tahriş eder. Cildin hassaslaşmasına neden olabilir. Vücutta östrojenik etkiler (zayıf) ortaya çıkarabilir. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Allethrin: Gözü ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da gösterebilir. Nörotoksik. Bağışıklık sistemine zarar verir. Oldukça toksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Aluminum (Alüminyum): Tozun solunması akciğer hastalığının bir nedeni olarak bildirilmiştir. Alzheimer hastalığının başlamasında veya semptomlarının şiddetlenmesinde faktörlerinden biri olarak belirtilebilir. Bazı lavabo açıcılarında kullanılmaktadır.

Aluminum silicate (Aluminyum silikat): Kanserojen olduğunu düşündüren katılar; kuru halde (ör. zımparalarken veya kazırken) tehlikelidir. Bazı boyalarda kullanılmaktadır.

Ammonia (Amonyak): Seyreltilmemiş halde kimyasal yanıklar, kataraktlar ve korneada tahribat da dahil olmak üzere ciddi tahribata ve şiddetli acılara neden olabilen güçlü bir göz ve sistemik tahriş edicisidir. Buharına hafif derecede maruz kalma solunum yolunun tahriş olmasına neden olabilir. Buharına ardı ardına veya uzun süreli maruziyet, irritasyon, bronşit ve zatürreeye yol açabilir. Çeşitli ev temizlik ve otomobil ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ammonium chloride (Amonyum klorür): Gözleri yakar; kalıcı tahribata neden olabilir. Bazı klozet temizleyicilerinde ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Ammonium hydroxide (Amonyum hidroksid): Gözü tahriş eder. Birçok ev ürününde olduğu gibi yüksek derecede seyreltilmişse güvenlidir. Bazı hava süzgeçlerinde (air freshener) kullanılmaktadır.

Amorphous fumed silica (Dumanlanmış şekilsiz silika): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Koku kabında (fragrance pottery) kullanıldığında, ki genellikle bu amaçla kullanılmaktadır, sıfır ya da çok az bir risk arz eder.

Aromatic hydrocarbon (Aromatik kokulu hidrokarbür): Çok kolay yanar. Isıtılması basıncın artmasına ve kabının patlamasına neden olabilir. Göz ve cildi tahriş eder. Kanserojen olan benzen kalıntılarını içerebilir. Nörotoksik. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Barium (Baryum): Göz, cilt ve solunum yolunu orta derecede tahriş eder. Ressamların kullandığı bazı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Bendiocarb: Göz ve cildi tahriş eder. Alerjen. Hassaslaştırıcı. Nörotoksik. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

Beyaz madeni yağ: Göz ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Bazı mobilya cilalarında kullanılmaktadır.

Butane (Bütan): Kolay yanar. Çok yüksek konsantrasyonlarda nörotoksiktir. Tüketicilerin kullandığı çeşitli aerosol ürünlerinde itici olarak kullanılmaktadır.

Butyl acetate (Butil asetat): Kolay yanar. Gözü ve cildi tahriş eder. Hafif derecede alerjen. Nörotoksik. Ayakkabı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Butyl cellosolve (2-butoxy-1-ethanol veya ethylene glycol monobutyl ether olarak da bilinir): Cilt ve gözü hafif derecede tahriş eder. Kan ve vücudun kan yapma yeteneği, merkezi sinir sistemi, böbrekler ve karaciğerde tahribat yaratır. Deri yoluyla çabucak emilir. Nörotoksik. Genel amaçlı temizleyiciler, cam temizleyicileri ve diğer çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Cadmium (Kadmiyum): Solunması solunum sistemini ve böbrekleri etkiler. Kanserojen. Teratojen. Ressamların kullandığı bazı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Calcium carbonate (Kalsiyum karbonat, Tebeşir): Gözü orta derecede/ciddi derecede tahriş eder. Bazı genel amaçlı temizleyicilerde kullanılmaktadır.

Calcium hypochlorite (Kireç kaymağı): Ciltte ve mukoza zarı zarında ciddi derecede irritasyona neden olabilir. Havuzlarda dezenfektan olarak kullanılmaktadır.

Calcium oxide (Kalsiyum oksit): Canlı dokularda güçlü bir yakıcı madde. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

Carbaryl (Sevin): Göz ve cildi tahriş eder. Alerjen. Hassaslaştırıcı. Yüksek düzeyde nörotoksik; belirtileri arasında tükürüğün artması, öksürük, nefes almada güçlük ve balgam da vardır. Sakat doğumlarla ilişkilidir. Çeşitli ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Chlorpyrifos (Dursban): Göz, cilt ve solunum yolunu ciddi derecede tahriş eder. Alerjen. Hassaslaştırıcı. Yüksek düzeyde nörotoksik. Ürogenital sistem üzerinde ciddi etkiler. Yaygın olarak evde kullanılan öldürücülerde kullanılmaktadır; çim bakımı ve mağazalarda satılan pestisit ürünlerinde kullanılmaktadır. Ev hayvanları ve sahipleri için akut ve kronik tehlikeler arz eder.

Cobalt (Kobalt): Kanserojen. Ressamların kullandığı bazı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Cocodiethanolamide: Göz ve cildi hafif derecede tahriş eder. Bazı iç ve dış temizleyiciler ve koruyucu amillerde kullanılmaktadır.

Concentrated perfune oil (Konsantre perfune yağı): Gözü hafif derecede tahriş eder. Bazı hava süzgeçlerinde kullanılmaktadır.

Crystalline silica (Kristalli silis): Göz, cilt ve akciğeri tahriş eder. Kanserojen. Tehlikesi kuru haldeyken (sıvı değil) ortaya çıkar. Oldukça popüler bazı temizleme maddesi, kedi kumu, boya ve toz halindeki ev hayvanları pire-kontrol markalarında kullanılmaktadır.

Cyanoacrylate ester (Siyanoakrilat ester): Yanıcı madde. Buharları cildi, gözü ve de mukoza zarını tahriş edebilir. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Cyclohexane (Sikloheksan): Kolay yanar. Göz, cilt ve solunum yolunu orta derecede tahriş eder. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Cyfluthrin: Göz ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da görülebilir. Nörotoksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

D-cis trans allethrin: Göz ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da görülebilir. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

DEET: Göz ve cildi tahriş eder. Hassaslaştırıcı. Nörotoksik. Hızlı bir şekilde cilt tarafından emilir. Bazı sivrisinek ve böcek kovucu ürünlerde olduğu gibi ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Deterjanlar ve sabunlar(tanımlanmamıştır): Toz halinde, örneğin çamaşır deterjanlarında, geçici solunum yolu irritasyonuna neden olabilir ve toz ve sıvı hallerinde (bulaşık sıvılarında veya diğer daha güçlü sıvı temizlik ürünlerinde) gözlerde hafif ya da ciddi derecede irritasyonlara neden olabilir. Neden olduğu solunum rahatsızlıkları belirtileri arasında öksürük, boğazda yanma, hırıltılı nefes ve geçici olarak nefes alamama da vardır. Gözlerde ise sızı, yaşarma, kaşınma, şişme ya da kırmızılığa neden olabilir. Halı temizleyicilerinde, bulaşık ürünlerinde, çamaşır deterjanlarında ve diğer çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Diazinon: Yanıcı madde. Gözleri yakar. Göz ve cildi ciddi derecede tahriş eder. Alerjen. Hassaslaştırıcı. Yüksek düzeyde nörotoksik. Cenin için toksiktir. Kuşlar için toksiktir. Yok edicileri ve çim bakımı ürünlerini üreten şirketler tarafından kullanılan bu madde çim pestisitlerinde ve pire tasmalarında kullanılmaktadır.

1,4-Dichlorobenzene (para-dichlorobenzene, paradiklor benzol): Kanserojen. Oldukça uçucu. Karaciğer ve böbrekte tahribat yaratır. Güve kovucularında ve tuvalet deodorantlarında kullanılmaktadır.

Dichlorodifluoromethane (Diklorodiflorometan): Gözü tahriş eder. Nörotoksik. Bazı lavabo açıcılarda kullanılmaktadır.

Dichlorvos (DDVP) (Diklorvos): Göz ve cildi tahriş eder. Alerjenik. Hassaslaştırıcı. Kanserojen. Yüksek derecede nörotoksik. Teratojenik: sperm ve diğer ürogenital sistem anomalilerine neden olur. Bazı no-pest strip’ler, pire tasmaları ve diğer pire-kontrolü ürünlerinde kullanılmaktadır.

Diethanolamine(DEA)(Dietanolamin): Cildi hafif derecede, gözü ise ciddi derecede tahriş eder. Nitritlerle tepkimeye girerek (bazı ürünlere ya da onların ham maddelerine açıklanmayan koruyucu madde olarak katılır veya kirletici olarak bulunabilir) oldukça güçlü kanserojen olan nitrosaminleri oluşturur.  Nitrosaminlerin hızlı bir şekilde deriye nüfuz ettiği gösterilmiştir. Çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

D-limonene: Göz ve cildi tahriş eder. Hassaslaştırıcı. Kanserojen olduğunu düşündüren kanıtlar. Nörotoksik. Teratojenik. Bazı boyalarda ve ev hayvanları pire-kontrolü ürünlerinde kullanılmaktadır ve güvenli olarak tanıtılmaktadır. Güvenli olduğu şüphelidir.

Dimethylbenzyl ammonium chloride (Dimetilbenzil amonyum klorür): Göz ve cildi ciddi derecede tahriş eder. Bazı banyo ve klozet temizleyicilerinde ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride (Dimetil etilbenzil amonyum klorür): Gözü ve cildi ciddi derecede tahriş eder. Bazı banyo temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Diocytl phthalate (di[2-ethylhexyl]phthalate): Cildi ve ciddi derecede de gözü tahriş eder. Kanserojen. Ürögenital sistem için toksin. Yapıştırıcılarda ve daksillerde (correction fluid) kullanılmaktadır.

Dipropylene glycol methyl ether (Dipropilen glikol metil eter): Gözü ve cildi tahriş eder. Bazı çamaşır kir ve leke çıkarıcılarında, araba iç ve dış temizlik maddelerinde ve koruyucu amillerde ve teşhir ürünlerinde kullanılmaktadır.

D-trans allethrin: Göz ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da gösterebilir. Nörotoksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Çamaşır sodasıKostik. Gözde yanmalara, uzun süreli temas halinde ise yaralanmalara neden olabilir. Bazı çamaşır deterjanlarında kullanılmaktadır.

Ethoxylated alcohols: Kanserojen olan ve hızla deriye nüfuz eden 1, 4 dioksanla kirlenmiş olabilir.

Ethoxylated nonyl phenol: Göz ve cildi tahriş eder. Bazı araba böceği (car bug), böcek ve katran çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Ethyl alcohol (Etil alkol): Göz, cilt, solunum yolunu hafif derecede tahriş eder. Hava süzgeçlerinde, ev hayvanları pire-kontrol ürünleri ve diğer çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ethyl benzene (Etil benzen): Nörotoksik. Bazı sanat ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ethylene glycol (Etilen glikol): Kolay yanar. Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Fazla maruz kalma böbrek, kan ve muhtemelen de karaciğerde tahribat yaratabilir. Nörotoksik. Ürogenital sistem için toksin. Deri yoluyla emilir. Antifriz, metal cilaları, vernik (stains), karoser verniği ve ayakkabı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ethylene glycol propyl ether (Etilen glokil propil eter): Göz ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Bazı boyalarda kullanılmaktadır.

Felspar: Solunum yolunu hafif derecede tahriş eder. Bazı genel-amaçlı temizleyicilerde kullanılmaktadır.

Fenvalerate: İnsanlar ve ev hayvanları için yüksek derecede nörotoksiktir. Elde ve yüzde yanma ve karıncalanma hissiyatına neden olabilir. İsveç orman işçilerinde kullanımına son vermiştir. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde ve ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Formaldehyde (Formaldehit): Göz, cilt ve mukoza zarında zehirli bir tahriş edicidir. Hassaslaştırıcı. Kanserojen. Nörotoksik. Bazı mobilya cilaları, araba temizleyicileri ve karoser verniği ve çeşitli tüketici ürünlerinde, özellikle de boyalar ve boya ile ilgili ürünlerde kullanılmaktadır.

Glycol ether (Glikol eter): Gözü tahriş eder. Bazı ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Haptane: Kolay yanar. Nörotoksik. Bazı duş ürünlerinde kullanılmaktadır.

Hexachlorobenzene (HCB, Heksaklorobenzen): Göz ve cildi tahriş eder. Hassaslaştırıcı. Kanserojen. Nörotoksik. Teratojenik. Ressamların kullandığı bazı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Hexane (Hekzan): Kolay yanar. Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Nörotoksik. Bazı yapıştırıcılar ve ürünlerde kullanılmaktadır.

Hydramethylnon: Kanserojen. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

Hydrocarbon solvent (Hidrokarbon çözücü): Cildi çok az ila orta derecede tahriş eder. Nörotoksik. Bazı mobilya cilaları ve diğer çeşitli tüketici ürünlerinde kullanılmaktadır.

Hydrochloric acid (Hidroklorik asit): Korosif. Göz, cilt ve mukoza zarını ciddi derecede tahriş eder. Solunduğunda oldukça toksiktir, sistemik etkileri bilinmemektedir. Buharının solunması solunum sisteminin ciddi irritasyonuna, öksürük ve nefes almada güçlüğe neden olabilir. Bazı klozet temizleyicileri ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Iodine (İyot): Gözde karıncalanma ve yanma ve konjünktiva iltihabına neden olabilir. Cildi tahriş eder. Bazı klozet temizleyicilerinde ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Isobutane (İzobütan): Kolay yanar. Çok yüksek konsantrasyonlarda nörotoksik. Aerosollarda itici olarak kullanılmaktadır.

Isobutyl acetate (İzobutil asetat): Kolay yanar. Cilt ve gözü tahriş eder. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Isoparaffinic hydrocarbon: Göz ve cildi orta derecede tahriş eder. Hava süzgeçleri gibi çeşitli ev temizleme ürünlerinde ve karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Isopropyl alcohol (İzopropil alkol): Yanıcı madde. Gözü orta derecede tahriş eder. Yüksek konsantrasyonda nörotoksik. Bazı halı temizleyicilerinde ve karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Kerosene (Kerosen): Kolay yanar. Göz ve cildi hafif ile orta derecede tahriş eder. Kanserojen olan benzen kalıntıları içerebilir. Nörotoksik. Bazı mobilya cilaları ve karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Lead (Kurşun): Kanserojen. Nörotoksik. Ürogenital sistemi etkiler. Ressamların kullandığı bazı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Light petroleum distillates (Hafif petrol damıtıkları): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Ciltte kabarmalara neden olabilir. Nörotoksik. Ardı ardına maruz kalan deney hayvanlarında böbrekte harabiyete ve rahatsızlıklara yol açmıştır. Bazı leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Limonene fraction terpenes (Limonen damıtık terpenleri): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bazı leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Medium aliphatic hydrocarbons: Kanserojen olduğunu düşündüren kanıtlar. Bazı karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Medium aliphatic solvent naphta: Göz ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Bazı otomobil ürünlerinde kullanılmaktadır.

Methanol (metil alkol): Göz ve cildi ciddi derecede tahriş eder. Kalıcı körlüğe neden olabilir. Nörotoksik. Bazı boya çıkarıcılar ve sökücülerde ve sanat ürünlerinde kullanılmaktadır.

Methoxychlor (Metoksiklor): Göz ve cildi tahriş eder. Hassaslaştırıcı. Kanserojen olduğuna dair sınırlı sayıda kanıt. Ürogenital sistem için toksin. Zayıf östrojene benzer etkiler. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Methyl ethyl ketone (Metil etil keton): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Nörotoksik. Ürogenital sistem için toksin. Bazı tinerlerde ve yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Methylene chloride (dikloromethane, Metilen klorür): Cildi ciddi derecede, gözü ise orta derecede tahriş eder. Solunduğunda düzensiz kalp atışları ve hatta kalp ataklarına neden olabilir. Kanserojen. Nörotoksik. Bazı boya sökücülerde ve sprey boyalarda kullanılmaktadır.

Mineral seal oil: Göz ve cildi tahriş eder. Cilt iltihabına yol açabilir. Bazı mobilya cilalarında kullanılmaktadır.

Mineral spirits: Göz ve cildi ciddi derecede tahriş eder. Nörotoksik. Bazı zemin temizleyiciler, vernikler, cilalar ve birçok boya ve boyayla ilgili üründe kullanılmaktadır.

Monethanolamine: Cildi orta derecede, gözü ise ciddi derecede tahriş eder. Bazı boya çıkarıcı ve sökücülerde kullanılmaktadır.

Morpholine(Morfolin): Göz, cilt ve mukoza zarını orta ila ciddi derecede tahriş eder. Nitritlerle tepkimeye girerek (bazı ürünlere ya da onların ham maddelerine açıklanmayan koruyucu madde olarak katılır veya kirletici olarak bulunabilir) oldukça güçlü kanserojen olan nitrosaminleri oluşturur. Böbrekte tahribata neden olabilir. Bazı mobilya cilaları ve karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Naled: Göz ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Dönüşüm ürünü, kanserojen ve ürogenital sistem için toksin olan diklorvos içerir. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Naphthalene(Naftalin): Yanıcı madde. Göz ve cildi tahriş eder. Korneada harabiyete ve katarakta neden olabilir. Nörotoksik. Ürogenital sistem için toksin: plasenta boyunca ilerleyebilir ve kanda tahribata neden olabilir.  Bazı güve kovucular ve karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Nonionic surfactants (Noniyonik yüzey aktifleri): Gözü tahriş eder. Bazı klozet temizleyicilerinde ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Nonoxynol 4: Göz ve cildi tahriş eder. Bazı çamaşır kirleri ve leke çıkartıcılarında kullanılmaktadır.

Nonylphenol ethoxylate: Gözü hafif derecede tahriş eder. Bazı hava süzgeçlerinde kullanılmaktadır.

Nonylphenol polyethlene oxide: Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bazı leke çıkarıcılarında kullanılmaktadır.

Nonylphenol resin: Göz ve cildi tahriş eder. Cildin hassaslaşmasına neden olabilir. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Oil of orange(Portakal yağı): Cildi tahriş eder. Kanserojen. Bazı genel amaçlı temizleyicilerde, mobilya cilalarında ve leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Oleic diethanol amide: Göz ve cildi tahriş eder. Bazı karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Ortho phenylphenol: Göz ve cildi ciddi derecede tahriş eder. EPA tarafından belirtildiğine göre muhtemelen insanlarda kanserojen. Bazı hava süzgeçlerinde ve dezenfaktanlarda kullanılmaktadır.

Oxalic acid dihydrate: Göz ve cildi orta derecede tahriş eder. Alerjen olabilir. Bazı temizleyicilerde kullanılmaktadır.

Parabens (methyl, propyl): Alerjen. Bazı ev ürünlerinde koruyucu olarak kullanılmaktadır.

Permethrin: Göz ve cildi tahriş eder.  Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da görülebilir. Kanserojen. Nörotoksik. Bazı ev -bahçe pestisitlerinde ve ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Petroleum distillates (petrol damıtıkları): Yangın tehlikesi. Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Konjünktiva iltihabı ve cilt iltihabına neden olabilir. Bir kanserojen olan benzen kalıntıları içerebilir. Yoğunluğuna ve maruziyet süresine bağlı olarak hafif derecede ila ciddi derecede organik beyin tahribatına yol açan nörotoksik etkiler. Güçlü temizleyiciler, çamaşır leke çıkarıcıları, ev ve bahçe pestisitleri, ev hayvanları pire-kontrol ürünleri ve karoser vernikleri de dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde kullanılmaktadır.

Petroleum hydrocarbons (Petrollü hidrokarbonlar): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bir kanserojen olan benzen kalıntıları içerebilir. Nörotoksik. Bazı mobilya cilalarında kullanılmaktadır.

Petroleum process oil: Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bir kanserojen olan benzen kalıntıları içerebilir. Ciddi nörotoksik etkiler. Bazı yer temizleyicileri, vernikleri ve cilalarında kullanılmaktadır.

Petroleum spirits: Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bir kanserojen olan benzen kalıntıları içerebilir. Nörotoksik. Bazı leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Phenotrin (sumithrin): Göz ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da görülebilir. Nörotoksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Phosphoric acid(Fosforik asit): Korosif. Göz, cilt, solunum yolunu ciddi derecede tahriş eder. Buharının solunması akciğer ağrılarına neden olabilir. Bazı banyo temizlik ürünlerinde, özellikle de kireç ve küf çıkarıcılarda ve metal cilalarında kullanılmaktadır.

Pine oil(Çam yağı): Zayıf alerjen. Çok fazla dozlar merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur. Çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Polychlorinated biphenyls (PCB’ler, Poliklorlu bifeniller): Cilt iltihabına neden olur. Kanserojen. Nörotoksik. Teratojenik. Bazı ressamların kullandığı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Poly (methyl methacrylate): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Kanserojen olduğuna dair sınırlı sayıda kanıt. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Polyoxyethylene olelyl ether: Göz ve cildi orta derecede tahriş eder. Bazı hava süzgeçlerinde kullanılmaktadır.

Polystyrene resin solution: Kolay yanar. Göz ve cildi tahriş eder. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Propane(Propan): Kolay yanar. Yüksek yoğunluklarda nörotoksik. Çeşitli tüketici ürünü aerosolda itici olarak kullanılmaktadır.

Propoxur(Propoksur): Kanserojen.  Nörotoksik. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

Propylene glycol methyl ether: Göz, cilt ve solunum yolunu hafif ila orta derecede tahriş eder. Bazı halı ve araba temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Propylene oxide (Propilen oksit): Kolay yanar. Göz ve cildi tahriş eder. Kanserojen. Nörotoksik. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Proteinase: Alerjen. Çamaşır kir ve leke çıkartıcısı olarak kullanılmaktadır.

Proteolytic enzymes: Gözü hafif derecede tahriş eder. Hafif derecede saman nezlesi ve astımdan cilt iltihabına kadar çeşitli semptomlarla kendini gösteren hassaslaşmaya neden olabilir. Bazı çamaşır kir ve leke çıkartıcılarında kullanılmaktadır.

Pyrethrins(Piretrinler): Alerjen. Nörotoksik. Ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde olduğu gibi ev ve bahçe pestisitlerinde de kullanılmaktadır.

Quaternary ammonium compound(Dörtlü amonyum bileşiği): Göz ve cildi tahriş eder. Bazı genel amaçlı temizleyiciler ve çamaşır yumuşatıcılarında kullanılmaktadır.

Quaternary Dicco: Düşük derecede yangın tehlikesi. Göz ve cildi orta ila ciddi derecede tahriş eder; bazı durumlarda ciltte yanmalara ve göz korneasında tahribata neden olabilir. Bazı araba iç ve dış temizleyicileri ve koruyucu amillerde kullanılmaktadır.

Quaternium 5: Göz ve cildi tahriş eder. Alerjen. Formaldehit salabilir. Bazı otomatik ve elle bulaşık yıkama ürünlerinde kullanılmaktadır.

Resmethrin: Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da gösterebilir. Nörotoksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır. 

Rotenone: Cildi tahriş eder. Kanserojen. Nörotoksik. Teratojenik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Silicon dioxide (Silis dioksidi): Göz ve cildi tahriş eder. Bazı otomobil ürünlerinde kullanılmaktadır.

Silicone emulsion: Çok az yangın riski. Bazı iç ve dış araba temizleyicileri ve koruyucu amillerde kullanılmaktadır.

Sodium bisulfate (Sodyum bisülfat): Göz, cilt ve yendiğinde iç dokular için korosiftir ve bunlarda tahribat yaratır. Astım ataklarına neden olabilir. Bazı klozet temizleyicileri ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Sodium dichloroisocyanurate dihydrate: Korosif. Göz, cilt ve solunum yolunu ciddi derecede tahriş eder. Burunda ve ağızda yanma, gözlerde yanma ve sulanmaya neden olan klor gazı oluşturabilir. Bazı klozet temizleyicileri ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate (2,4-D): Tahriş edici. Hassaslaştırıcı. Kanserojen. Nörotoksik. Teratojenik. Çim bakım ürünlerinde herbisit olarak kullanılmaktadır.

Sodium dithionate(Sodyum ditiyonat): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bazı leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Sodium dodecylbenzene sulfonate: Göz ve cildi tahriş eder. Bazı çamaşır kir ve leke çıkarıcılarında kullanılmaktadır.

Sodium hydroxide (Sodyum hidroksit, sudkostik): Korosif. Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bazı lavabo açıcılar ve fırın temizleyicilerinde olduğu gibi oldukça yoğun olduğu durumlarda göz, cilt ve iç organları yakabilir. Yutulduğunda ölümcül olabilir. Çeşitli ev temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Sodium hypochlorite (Sodyum hipoklorit) (çamaşır suyu): Korosif. Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Hassaslaştırıcı. Yutulduğunda ölümcül olabilir. Özellikle kalp rahatsızlığı olanlar ve astımlılar için tehlikelidir. Çeşitli ev temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Sodium metasilicate: Korosif. Göz, cilt ve solunum yolunu ciddi derecede tahriş eder. Tozun solunması boğaz ve akciğerde tahribata neden olabilir. Bazı araba yolu (driveway) ve garaj zemini temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Sodium ortho-phenylphenol (Sodyum ortofenilfenol): Göz ve cildi tahriş eder. Kanserojen. Bazı banyo temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Sodium silicate (Sodyum silikat): Korosif olabilir. Gözde yanma, ciltte doku harabiyeti ve yutulduğunda ağızda, boğazda ve midede yanmalara neden olabilir. Bazı bulaşık makinası deterjanlarında ve araba iç ve dış temizleyicileri ve koruyucu amillerde kullanılmaktadır.

Sodium sulphate (Sodyum sülfat): Korosif. Göz, cilt ve solunum yolunu ciddi derecede tahriş eder. Astım ataklarına neden olabilir. Bazı klozet temizleyicileri ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Solvents (Çözücüler) (tanımlanmamış): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Nörotoksik. Bazı boya çıkarıcılar ve sökücülerinde kullanılmaktadır.

Solvent orange 3 dye/solvent red 49 dye(Çözücü oranj 3 boya/çözücü kırmızı 49 boya): Kanserojen. Bazı ayakkabı cilalarında kullanılmaktadır.

Starch (Kola): Alerjen. Bazı çamaşır kolalarında kullanılmaktadır.

Stoddard solvent: Çok az yangın tehlikesi. Göz ve mukoza zarını tahriş eder. Nörotoksik. Bazı oto, yer verniği ve ayakkabı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Sülfür (Kükürt): Göz, cilt ve solunum irritasyonu ve mide bulantısı ve alerjik hassaslaşma için küçük risk taşır. Özellikle organik bahçecilikde kullanılan ve en az-toksik olan pestisitlerde sık sık kullanılmaktadır, hem insanlar hem de çevre için en güvenli ürünlerden bazıları kükürtlü ürünlerdir.

Surfactants (Yüzey aktifler) (tanımlanmamış): Gözü tahriş eder. Çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Talc (Talk): Solunduğunda kanserojendir. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

Tetrachloroethylene (perchloroethylene, Tetrakloretilen): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Kanserojen. Nörotoksik. Bazı leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Tetrachlorvinphos: Göz ve cildi tahriş eder. Kanserojen. Ev hayvanları pire-kontrol ürünleri.

Tetrahydrofuran (Tetrahidrofuran): Göz ve mukoza zarını tahriş eder. Nörotoksik. Karaciğer ve böbreklerde yaralanmalara neden olabilir. Bazı yapıştırıcı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Tetramethrin: Göz ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da gösterebilir. Nörotoksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır. 

Tetrasodium EDTA: Gözü tahriş eder. Bazı banyo temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Titanium dioxide (Titanyum dioksit): Kanserojen olduğuna dair sınırlı sayıda kanıt. Toz halinde (titanyum dioksit içeren boyalar zımparalandığında veya kazındığında) tehlikeli, sıvı halde değil. Bazı boyalarda ve ayakkabı cilalarında kullanılmaktadır.

Toluene: Göz ve cildi tahriş eder. Kalp hassaslaşmasına neden olabilir. Nörotoksik. Ürogenital sistemi etkiler. Bazı leke çıkarıcılar ve sanat ürünlerinde kullanılmaktadır.

1,1,1-trichloroethane: Cildi orta derecede, gözü ise ciddi derecede tahriş eder. Kalbi hassaslaştırabilir, kalp aktivitesinin tamamen durmasına (cardiac arrest) yol açabilir. Kanserojen olmadığını söylemek için veriler yetersizdir. Ciddi nörotoksik etkiler. Bazı metal cilalarda, leke çıkarıcı, ev pestisitleri ve çeşitli tüketici ürünlerinde kullanılmaktadır.

Tri (dimethylaminomethyl) phenol: Göz ve cildi tahriş eder. Cildin hassaslaşmasına neden olabilir. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Triethanolamine (TEA): Göz ve cildi tahriş eder. Nitritlerle (açıklanmayan koruyucular olarak bazı ürünlere veya ham maddelerine katılabilir veya kirletici olarak bulunabilir) tepkimeye girerek kanserojenik nitrosaminleri oluşturabilirler. Nitrosaminlerin derhal deriye nüfuz ettiği gösterilmiştir. Bazı genel amaçlı sıvı temizlik ürünlerinde, metal cilalarında, leke çıkarıcılarında ve diğer ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Tripropylene glycol monomethyl ether: Uzun süreli ve ardı ardına yüksek dozlara maruziyet carcosis ve böbrekte yaralanmalarla sonuçlanabilir. Bazı yer temizleyicileri, vernikleri ve cilalarında kullanılmaktadır.

Trisodium nitrilotriacetate: Kanserojen. Bazı banyo temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Turpentine(terebentin): Kolay yanar. Gözü tahriş eder. Alerjenik hassaslaşmaya neden olabilir. Nörotoksik. Böbreklerin ciddi şekilde iritasyonuna neden olabilir. Bazı mobilya cilaları, araba, sanat ve ayakkabı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Urea(Üre): Cildi tahriş eder. Alerjen. Bazı çamaşır kir ve leke çıkarıcılarında kullanılmaktadır.

VM&P naphta: Göz ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Bazı mobilya cilalarında kullanılmaktadır.

Xylene (Ksilen): Gözü ciddi derecede, cildi ise orta derecede tahriş eder. Önemli nörotoksik etkiler. Ürogenital sistem üzerinde etkiler. Bazı leke çıkarıcılar, araba temizleyiciler, boyalar ve diğer tüketici ürünlerinde kullanılmaktadır.

Kaynakça: David Steinman ve Samuel Epstein, The Safe Shoppers’ Bible. Macmillan: New York, 1985.

Notlar

- Kanser Önleme Koalisyonu’nun web sitesinden (www.preventcancer.com ) alınmıştır.