Basın Bildirisi/CHICAGO, 23 Ocak 2009/ -- Barack Obama daha yeni Başkan olduğu halde kapsamlı bir kanser planı geliştirmiştir.

Onkolojiye güçlü bir vurgu yapılan planda, önleme ve geniş bir yelpazedeki önlenebilir kanser nedenlerine hiç değinilmemesi rahatsız edicidir.

Plan, dört federal kuruluşun sorumluluklarını tanımlamakta ve bunları koordine etmektedir: Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI: National Cancer Institute) araştırma ve klinik deneyler, Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention) epidemiyolojik izleme ve kanser hastalarına destek, Medicare&Medicaid Hizmetleri Merkezleri (Centers for Medicare & Medicaid Services) kanserle ilgili sağlık hizmetlerinin finansmanı ve Gıda ve İlaç Dairesi (FDA:Food and Drug Administration) ise kanser ilaçları ile ilgili düzenlemelerden sorumlu olmaktadır.

1971’de Amerikan Kongresi, “çevresel veya mesleki kanserojenlerin neden olduğu kanserlerin önlenmesine ilişkin geniş ve yoğun bir araştırma programına” çağrı yapmış ve Ulusal Kanser Programı’na izin veren Ulusal Kanser Yasası’nı çıkarmıştı. Hemen ardından Başkan Nixon “Kansere Karşı Savaş” ilan etmiş ve NCI için 200 milyon dolarlık bir bütçeye izin vermişti. O günden bu yana NCI’ın bütçesi 30-kat artarak 2009’da 5.3 milyar dolara ulaşmıştır.

Bu süre zarfında sigarayla bağlantılı olmayan geniş bir yelpazedeki kanserlerin görülme oranı 1975 ila en son NCI istatistiklerinin yayınlandığı 2005 arasında tırmanışa geçmiştir. Bu kanserler arasında habis melanom (yüzde 172), Hodgkin-olmayan lenfoma (yüzde 79), tiroit (yüzde 116), testis (yüzde 60) ve çocukluk dönemi kanserleri (yüzde 38) de bulunmaktadır.

26 Kasım 2008’de NCI, basında geniş bir şekilde yer bulduğu üzere, yeni kanserlerin görülme oranının 1999’dan 2005’e düşüşe geçtiğini öne sürmüştür. Oysa en son istatistikler bu iddiayı doğrulamamaktadır. Son istatistikler tiroit kanseri için yüzde 45, habis melanom için yüzde 18, böbrek kanseri için yüzde 18, çocuk kanserleri için yüzde 10 ve testis kanseri için yüzde 4’lük bir artış göstermektedir.

NCI’ın, hâlâ geniş bir yelpazede yer alan kanserojenlere kaçınılabilir maruziyetlerin herhangi bir listesini veya kaydını geliştirmeyi başaramamış olması üzüntü vericidir. Bu kanserojenler arasında bazı ilaçlar, teşhis amaçlı yüksek doz radyasyon, mesleki, çevresel amiller ve tüketici ürünlerindeki-gıda, ev ürünleri ve kozmetikler ve kişisel bakım ürünleri- katkı maddeleri de bulunmaktadır. NCI, yanlış yönlendiren ya da baştan savan tutumunun yanı sıra Kongrenin bu konudaki bilgilenme taleplerine de yanıt vermemiştir.

1998 Mart ayında Temsilciler Meclisi üyesi David Obey, NCI politikaları ve öncelikleri hakkında o zamanki NCI Direktörü Dr. Richard Klausner’e bir dizi soru yönelterek bilgi talep etmiştir. “Sizce NCI kaçınılabilir kanserojenler konusunda bir kayıt sistemi geliştirmeli ve bu bilgileri kamuoyuna sunmalı mıdır?” sorusuna aldığı yanıt hayır olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Klausner’in verdiği yanıtlar NCI’nın kanser önlemeye karşı kayıtsız kalmakta ısrar ettiğini ve hasar kontrolüne-görüntüleme, teşhis, tedavi ve klinik deneyler- gerektiğinden daha fazla önem verdiğini ortaya koymuştur.

Ayrıca, NCI’ın “yenilikçi tedavinin” başarısına dair iddiaları önde gelen onkologlar tarafından da sert bir şekilde eleştirilmiştir. 2004 yılında Fred Hutchinson Kanser Kontrol Merkezi Başkanı Nobel ödüllü Leland Hartwell “Kongre ve halk NCI’ya ödedikleri yıllık 4.7 milyar doların büyük bölümü ölümle sonuçlanan hastalıklar için etkisiz ilaçların geliştirilmesine harcanmaktadır.” şeklinde uyarıda bulunmuştur.

Yeni biyo teknolojik kanser ilaçlarının maliyetlerinin son on yılda 100 kattan fazla arttığının da altını çizmek gerekir. Dahası, ABD’de kemoterapiye (hasta başına) Birleşik Krallık’tan beş kat daha fazla harcama yapılmaktadır; oysa bu iki ülkede hastaların hayatta kalma oranları birbirine çok benzerdir.

Obama Kanser Planı, Kongre’nin onayından geçecek olup finansmanı için Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanı David Obey ve Senato Bütçe Komisyonu Başkanı Daniel K.Inoyue’nın onayını alması gerekecek. Bu komisyonlar halihazırda, önceliğin yalnızca onkolojiye değil kanser önlemeye de verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Daha fazla sayıda kanser önlendiğinde tedavi edilmesi gereken kanser sayısının daha az olacağı açıktır. Ayrıca önleme, Başkan Obama’nın “sağlık harcamalarını azaltma” hedefine ulaşmasına da çok önemli bir katkı sağlayacaktır.

Kanser önleme bilimcileri ve savunucuları olarak yeni yönetimi umut ve heyecanla karşılıyoruz.

Destekleyenler:

Nicholas A. Ashford, PhD, JD

Teknoloji ve Politika Profesörü

Direktör, MIT Teknoloji ve Hukuk Programı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Cambridge, Massachusetts

Rosalie Bertell, PhD

Uluslararası İnsancıl Tıp Derneği [International Association for Humanitarian Medicine]

Uluslararası Organik Tüketiciler İzleme Komitesi [International Science Oversight Committee for the Organic Consumers Association]

Yardley, Pennsylvania

James Brophy, PhD

Doçent

Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü

Yönetim Kurulu, Toxic Free Canada

Windsor Üniversitesi

Ontario, Canada

Richard Clapp, D.Sc., MPH

Profesör

Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu

Boston, Massachusetts

Paul Connett, PhD

Ord. Profesör, Çevresel Kimya

St. Lawrence Üniversitesi

Canton, New York;

Executive Director

Florür Eylem Ağı [Fluoride Action Network]

Canton, New York

Ronnie Cummins

Ülke Direktörü

Organik Tüketiciler Derneği [Organic Consumers Association]

Finland, Minnesota

Tracey Easthope, MPH

Direktör, Çevre Sağlığı Projesi [Environmental Health Project]

Ekoloji Merkezi

Ann Arbor, Michigan

Lennart Hardell, MD, PhD

Profesör

Onkoloji Bölümü

Üniversite Hastanesi

Orebro, İsveç

Hazel Henderson, D.Sc.Hon., FRSA, yazar, fütürist

Başkan, Ethical Markets Media, LLC;

Co-Creator, the Calvert Group of the Calvert-Henderson Qualityof Life Indicators

Margaret Keith, PhD

Doçent

Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü

Yönetim Kurulu, Toxic Free Canada

Windsor Üniversitesi

Ontario, Kanada

Joseph Mangano, MPH, MBA

Genel Müdür

Radyasyon ve Halk Sağlığı Projesi [Radiation and Public Health Project]

New York, New York

James R. Melloh, MD, MS

Robert Wood Johnson Family Medicine Fellow

Toplumdan Sorumlu Hekimler [Physicians for Social Responsibility]

Temiz ve Sağlıklı Maine İçin Güçbirliği [Alliance for a Clean and Healthy Maine]

Portland, Maine

Vicente Navarro, MD, PhD

Profesör, Halk Sağlığı

The Johns Hopkins Medical Institutions

Baltimore, Maryland

Peter Orris, MD, MPH, FACP, FACOEM

Profesör, Başhekim

Çevre ve Meslek Tıbbı

Illinois Üniversitesi Chicago Tıp Merkezi;

Profesör, Dahili ve Önleyici Tıp

Rush Üniversitesi Tıp Fakültesi;

Profesör, Önleyici Tıp

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi

Chicago, Illinois

Lawrence A. Plumlee, MD

Başkan, Kimyasal Hassasiyet Rahatsızlıkları Derneği [Chemical Sensitivity Disorders Association]

Bethesda, Maryland

Horst Rechelbacher

Başkan, Akıllı Gıdalar [Intelligent Nutrients]

Minneapolis, Minnesota

Janette D. Sherman, MD

Doçent, Çevre Enstitüsü

Western Michigan Universitesi

Kalamazoo, Michigan

Eileen M. Wright, MD, ABIHM

Great Smokies Tıp Merkezi

Asheville, North Carolina

Daphne Wysham

Üye, Politika Araştırmaları Enstitüsü

Washington, Columbia bölgesi

Quentin D. Young, MD

Yönetim Kurulu Başkanı, Sağlık ve Tıp Politika Araştırma Grubu [Health and Medicine Policy Research Group]