İATP-G’de Kolektif Oyunlaştırma Atölyesi

İATP-G içerisinde ağırlıklı olarak çalışan insanların oluşturduğu tiyatro yapılanmalarının verimli çalışma modelleri üretmesi yolundaki arayışlar önemli tartışma başlıklarından birisi olmuştur. Bu konuda özellikle Ömer F. Kurhan’ın yazdığı yazılarla tartışmaya açtığı kimi yöntem önerileri olduğu biliniyor. Özellikle Mimesis dergisinin 13. sayısında yer alan “Kolektif Oyunlaştırmaya Giriş” başlıklı makale bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu bağlamda 2007'de İATP-G içerisinde Çalışanların Tiyatroları’nın katılımıyla bir Kolektif Oyunlaştırma Atölyesi düzenlenmesine karar verildi. Atölye öncesinde Ömer F. Kurhan Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin de katıldığı bir ön sunum yaptı. Ardından ağırlıklı olarak çalışanların katıldığı, üniversitelerin de gözlemci gönderdiği bir etkinlik düzenlendi. Bu dosyada atölye raporuna ve atölyenin teorik arka planını oluşturan Kolektif Oyunlaştırmaya Giriş yazısı yer almaktadır.