Bu metinler, birim çalışmalarını takip etmek, çalışmalara katılmak isteyecek kişiler için okuma tavsiyesi niteliğindedir. Birimin çalışmaları, gösterileri, sahneleme anlayışını tarihsel olarak belgeleyebilecek yazılar, çalışmalarında faydalandığı yazı-makale-kitaplar ve birim içinde verilen çeşitli seminerlerin notlarından oluşmaktadır.

Fiziksel Aksiyondan Dansa (2006) veÇalışma Notları: 1-8.

Fiziksel Aksiyondan Dansa 2006 Çalışma Değerlendirmesi , Haz: Seteney KOZ ve Gökhan GÖKÇEN

"Çingeneler" Konulu Eğitim Çalışmamızın Pratik Bölümüne Dair, Haz: Kadir Gökgöz.

"Çingeneler" Konulu Eğitim Çalışması Arka Plan Hazırlığına Dair, Haz: Songül Tuncalı.

..................

Medet Sahnesine Dair, Derl: Betül ZENGİNOBUZ ve Seteney KOZ.

"Gün Doğuyor'u Seyrederken", Arzu Öztürkmen, Aralık 2003.

………..


Dans-Tiyatro İlişkisi Ekseninde Dans Tarihine Bir Bakış – I, ( seminer notları), Bedirhan Dehmen.

Dans Hakkında 3 Makale, Derl: Berna Kurt.

………..

Dans Araştırmaları İçin Feminist Stratejiler, Alexandra Carter, Derl: Berna Kurt.

"Sınırsız Ortaklık: Dans Ve Feminist Analiz", Ann Daly, Çev: Songül Tuncalı.

Batılı Tiyatral Dans Sahnesinde Kadınlar, ( seminer notları) Berna Kurt, Evşen Korkmaz, Banu Açıkdeniz.

………..

"Yeni Paradigma: Melez Danslar" , Bedirhan Dehmen.

> Dans-Müzik-Kültür , Folklora Doğru Çeviri-Araştırma Dergisi:

* 59. sayı:

-"Halkoyunları Piyasası: Geçmişi ve Bugünü Üzerine Notlar" , Taner Koçak, s. 53-63.

-"Halkoyunları"nda Kriz ve Büfk Dans Birimi: Krizden Çıkış İçin Notlar", Mutlu Öztürk, s. 65-90.

* 60. sayı:

-"Büfk Dans Birimi: İki Gösteri Deneyimi ve Bazı Sonuçlar" , T. Koçak, M. Öztürk, C. Demircioğlu, s. 119-160.

* 61. sayı:

-Düğün" Dans-Tiyatro Gösterisi Dosyası, s. 105-137.

-"Folklor ve Feminizm", Beverly J. Stoeltje, s. 67-81.

-"Balanchine'in Kadını: Balede Kadın", Ann Daly, s. 83-101.

* 62. sayı:

"-Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları" , Necdet Hasgül, s. 27-49.

-Karola , Gökhan Gökçen, Seda Saral, Ülker Uncu, s. 387-389.

* 63. sayı:

-"Kültür ve İdeolojik Hegemonya ," Antonio Gramsci, s. 1-8.

-"Folklor Yazıları" , Antonio Gramsci, s. 9-15.

-"Etnisite, Kimlik ve Müzik" , Martin Stokes, s. 123-148.

-Karola, Seyran,Göçmen Dans Müzik Gösterilerine Dair..., s. 345-356.

-Galip Sokaklara Talip, s. 389-442.

-Düşlerin Gördüğü İşler , s. 363-388.

* 64. sayı:

-"24:00" Dans Tiyatrosu, Burcu Babaoğlan, Kerem Eksen, s. 379-412.

-"Horevo", "Düş Yollarında" ve "Günebakan" Dans - Müzik Gösterileri Üzerine,Berna Kurt, Cem Tanır, s. 361-365.

* 65. sayı:

-Şehrin Esmerleri ve Kolaj Gösterileri Deneyimleri, Ozan SAY, Songül TUNCALI
Burcu YILDIZ, s. 413-420.

-"Gün Doğuyor" Dans-Müzik Gösterisi Üzerine ..., Meltem ARAVİ, Aytekin ATAŞ
Cem TANIR, Ülker UNCU, s. 467-477.

*66. sayı:

- "Yedi Diyar" Deneyimi , Ahmet ŞENKARDEŞLER, Gülben YILMAZ, s. 389-393.

-Çokkültürcülük Dosyası , ( Sunuş : Veysel Fırat BOZÇALI , Tanınmanın Mantığı mı?: Neera CHANDHOKE, Çokkültürcülük Kadınlar Açısından Kötü müdür?: Susan Moller OKIN , Kültürel Haklar mı, İnsan Hakları mı?: Kadın Genital Mutilasyonu Örneği : Henriette Dahan KALEV, Çokkültürcülük Nedir?: Bhikhu PAREKH, Kültürü Devrimcileştirmek: Michael Albert, Justin Podur ile Söyleşiyor ) s: 69-165.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

* Stanislavski Sistemi , Oyunculuk Eğitimi İçin Bir El Kitabı, Sonia Moore, BGST Yayınları, 2006.

* Bir Aktör Hazırlanıyor , Konstantin S. Stanislavski, Papirüs Yayınları, 1996.

………..

* Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik – Arzu Öztürkmen, İletişim Yayınları, 1998.

* "Folklor Oynuyorum", Arzu Öztürkmen, Kültür Fragmanları – Türkiye’de Gündelik Hayat, Haz. Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber, Metis Yayınları, 2003

Appropriations of folk dance at the intersection of the national and the global: Sultans of the Dance / by Bedirhan Dehmen., 2003 Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, yüksek lisans tezi.

*" An Anthropologist Looks at Ballet as a form of Ethnic Dance" , Joann Kealiinohomoku, 1969, In Moving History, Dancing Cultures, A Dance History Reader, 2001, p: 33-43. Connecticut: Wesleyan University Press.
Türkçesi: Bir Antropolog Gözüyle Etnik Dans Formu Olarak Bale, FOLKLOR/EDEBİYAT, üç aylık kültür dergisi,Sayı: 45 - 2006/1, s: 159-172.

………..

Kadınlar ve Dans, Periler ve Sirenler , Banu Açıkdeniz, Gülcan Küçük, (http://www.feminisite.net/news.php?act=details&nid=62, Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü’nde gerçekleştirilen Christy Adair’ın 1992 yılında basılan "Women and Dance" kitabının aktarım metni, Yaz 2005).

* "Ölen Kuğular mı, Oturan Ördekler mi? Baleye Feminist Bakışa Dair Eleştirel Düşünceler" , Alexandra Carter, (Toplumbilim, Feminist Eleştiri Özel Sayısı, s: 15, Mayıs 2002

Makalenin orijinali: "Dying Swans or Sitting Ducks? – A Critical Reflection on Feminist Gazes at Ballet"; Performance Research, s: 4(3), 1999, s. 91-98.

* Women and Dance: Sylphs and Sirens , Christy Adair, New York University Press, 1992.

Da ncing Women: Female Bodies on Stage , Sally Banes, (98 Edition), Routledge, 1998.

* " The Trouble With The Male Dancer", Ramsay Burt, Moving History/Dancing Cultures – A Dance History Reader, yay. Dils Ann ve Ann Cooper Albrights, Connecticut, Wesleyan University Press, 2001,

………..

* Ballet and Modern Dance , Susan Au, Thames and Hudson: London, 1988.

………..

* Şarkiyatçılık , Batı’nın Şark Anlayışları, Edward W. Said, İstanbul: Metis Yayınları, Birinci Basım, Mart 1999.

* Oryantalizm Dosyası , Toplumsal Tarih, Kasım 2003.

………..

* "Sözlü Tarih: Yeni Bir Disiplinin Cazibesi", Arzu Öztürkmen, Toplum ve Bilim 91, Kış 2001/2002, 115-121.

Sözlü Tarih Ve Görüşme Teknikleri Seminer Notları: Ozan Say, http://www.bgst.org/okuma-tartisma/sozlu-tarih-ve-gorusme-teknikleri,

 * Bu metinler, birim çalışmalarını takip etmek, çalışmalara katılmak isteyecek kişiler için okuma tavsiyesi niteliğindedir. Birimin çalışmaları, gösterileri, sahneleme anlayışını tarihsel olarak belgeleyebilecek yazılar, çalışmalarında faydalandığı yazı-makale-kitaplar ve birim içinde verilen çeşitli seminerlerin notlarından oluşmaktadır.