Üzerinde yaşadığımız bu coğrafya farklı halkların bir arada ve kültürel bir paylaşım içinde yaşadığı, dolayısıyla çokdinli, çokdilli ve çokkültürlü bir karaktere sahip. Bu anlamda kültürel çoğulcu bir perspektif ile yapılacak her türlü çalışma yaşadığımız bu coğrafyanın kültürel haritasının çıkarılmasına katkı sunacaktır.

PDF dosyasına ulaşmak için tıklayınız