Toplu enstrüman çalışması, 2004 yılından bu yana, BGST Müzik Birimi bünyesinde yürütülmekte olan bir temel müzik eğitimi çalışmasıdır. Çalışmada, birim içerisinde yürütülmekte olan ayrı bir perküsyon eğitim çalışması olması sebebiyle, vurmalı çalgılar dışında kalan bütün enstrümanların (akordiyon, klarnet, bağlama, keman, klasik-akustik-elektro-bas gitar...) katılımına açık bir çalışma ortamı oluşturulması hedeflenir.
Çalışmanın içeriği ve hedefleri şu şekilde özetlenebilir:

  1. Kadroyu teknik anlamda zorlayacak ve geliştirecek parçaların çalışılması, deşifrasyon çalışmasına yer verilmesi.

  2. Çalışmaya katılan enstrümanlar için yazılmış ve öncelikli hedefi müzikal beraberliği zorlamak olan besteler yapılması veya var olan parçaların bu çerçevede yeniden düzenlenmesi.

  3. Çeşitli müzikal formlar üzerine arka plan ve icra çalışmaları yürütülmesi.