Nisan ayında Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Dans Birimi'nde faaliyet gösteren kadınlar olarak Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulubü'ndeki kadın dansçılarla bir buluşma gerçekleştirdik. Dans alanında edindiğimiz deneyimi paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu tür buluşmaları ihtiyaç durumunda tekrarlamayı, gerektiğinde BÜFK geneline yaymayı düşünüyoruz.
………………….

g
bufk[[dipnot1]]

Birlikte sahne aldığımız 8 Mart gösterisinin değerlendirmesinin yapıldığı, gelecek 8 Mart gösterisine dair görüşlerin paylaşıldığı [[dipnot2]] bu buluşmada ayrıca dans, dans analizi ve kadın dramaturjisi ilişkisi üzerine iki temel makale [[dipnot3]] ] aktardık. Makalelerden hareketle, BÜFK ve BGST gösterilerinde ve Feminist Kadın Çevresi'nin 8 Mart prodüksiyonlarında yer alan dans sahnelerindeki toplumsal cinsiyet temsillerini tartıştığımız bu kısa buluşmada öne çıkan başlıklar şunlardı:

¦gösteri çıkarırken ürünün yanı sıra üretim sürecine de önem vermek:
-kadın çalışmasında iş bölümlerinin net olduğu, takip edildiği katılımcı-demokratik bir çalışma ortamı kurmak,
-toplumsal cinsiyete dayalı geleneksel iş bölümlerini kırmak ve kadın emeğini görünür kılmak.

¦farklı kadınların, kadınlık durumlarının sahnede temsil edilmesi, feminist dramaturji:
-kadınların yaşamlarının farklı dönemlerindeki ortak deneyimlerini sahneye taşımak, icracıların deneyimlerini ön plana çıkarmak.
-eril bakışın talep ettiği teşhir mekanizmalarını kırmak,

¦seyirciyle kurulan ilişki:
-8 Mart gösterilerinde "özdeşleşme"yi de sağlayan anlar yakalamak, seyircinin kendi deneyimleriyle ortaklık kurmasını, bu yolla bir çeşit "farkındalık"ın oluşmasını sağlayan paylaşım ortamları yaratmak,
-seyirciyle hiyerarşik olmayan, eşitlikçi, samimi ve doğrudan bir ilişki kurmak.

¦yapılan çalışmaya dair yalıtılmış, estetik bir alan tanımı yerine kültürel bir alan tanımı kurmak:
-araştırmaya, eğitim çalışmasına önem vermek:
-derleme çalışmalarında kadın tavırlarına ulaşmanın yollarını araştırmak,
-daha iyi çalışma yürütmek için feminist yöntemler üzerine okumalar yürütmek.

¦kuşaklar arası deneyim aktarımı
-kadın dayanışması çerçevesinde, edinilen (kuramsal ya da icraya yönelik) deneyimleri paylaşmak, ortak çalışma yürütmek ve üretimde bulunmak
………………….

Buluşma sonrası BGST'li dansçı kadınlar olarak yaptığımız değerlendirmede şu sonuçlara vardık:

-BÜFK'ün yeni kuşakları açısından dans tarihi, dans ve toplumsal cinsiyet gibi görüntülü aktarımların her sene tekrarlanması önemli görünüyor. Bu aktarımların da "Folklor ve Milliyetçilik", "Çokkkültürcülük" gibi temel aktarımlar arasına konması gerekiyor.

-Aktarımların görüntülü olması özellikle önem kazanıyor; çünkü geleneksel danslara ilgi duyarak kulübe gelmiş olan dansçıların batılı dans formlarına oldukça yabancı olduğu anlaşılıyor.

Katılımcı bir tartışma ortamı oluşturmak ve sahnedeki toplumsal cinsiyet temsillerini karşılaştırabilmek açısından da görüntü malzemesinin zenginleştirilmesi gerekiyor. Özellikle BÜFK ve BGST gösterilerinden bölümleri birlikte seyretmek önem kazanıyor.

-BGST Dans Birimi'nde yapılan temel dans okumaları içinden önerilebilecek makaleler kulübün yaz okumasına eklenebilir.