Ankara’da düzenlenen büyük Alevi kurultayı coşku ile gerçekleştirildi. Devletin ve siyasetin gözü bu kurultayda verilecek mesajlardaydı. AKP hükümetinin düzenlediği çalıştaylar ve yaklaşan seçimler için şimdiden devşirmeye çalıştığı Aleviler olduğu haberleri ortalarda gezinirken, Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinin içerisinde bulunduğu “Büyük Alevi Kurultayının” tavrı önemliydi. Kurultay, kalabalığı ve coşkusu ile daha önceki çalışmaları aşan bir görünümdeydi. Bu kalabalık ve coşkuda yaklaşan seçimlerin ve AKP’nin son dönemdeki saldırılarına duyulan tepkinin etkisi olduğu, salonun havasında ve konuşmalardan anlaşılabiliyor.

Büyük Alevi kurultayının coşkusu, kalabalığı ve basındaki etkisine bakıldığında amacına ulaştığı görülüyor; ama esas önemlisi bunların yanında Alevi kurultayında açıklanan sonuç bildirgesi.

Alevi kurultayının sonuç bildirgesine baktığınızda daha öncekilere göre önemli farklılıklar ve olumluluklar gösteriyordu. Alevilerin sonuç bildirgesi ilk kez emek, demokrasi, Kürtler ve Aleviler gibi temel sorunlar ve dinamikler üzerinden şekilleniyor. Alevi hareketinin daraldığı, içe büzülerek kapandığı bir dönemdeki bu açılım Alevilerin doğru rotaya girmesine de katkı sunacaktır.

Bildirgede en dikkat çeken bölüm Kürt sorunundaki tutumdu .Bugüne kadar genel Alevi hareketinin görmemeye imtina ettiği Kürt sorunu, anadil ve kimlik sorunu olarak sonuç bildirgesinde yer aldı. Başlı başına olumluluk içeren bu duruşun devam ettirilmesi hem Alevilere ve Türkiye’ye kazandıracaktır. Türkiye’deki demokrasi mücadelesinin iki dinamik gücünün birbirini anlamaya başlaması ise herkese kazandıracaktır.

Sonuç bildirgesinde, Dersim’de yapılan barajlarla yok edilen, coğrafya ve kutsal mekânlara saldırılara dönük gösterilen tepki ve Seyit Rıza ile ilgili kısımlar dikkat çekiciydi. Sistemin Anadoluluk üzerinden tarif etmeye çalıştığı ve çoğu Alevi kurumunun da buna yatarak görmek istemediği Kürt Kızılbaş-Aleviliğinin önemli merkezi olan Dersim’in bildirgede böylesine önemli vurgularla yer alması umut vericidir. Kürt Kızılbaş-Aleviliğin önemli değerlerinin bildirgede bu kadar etkili şekilde yer almasında katkısı olanları kutlamak gerekiyor, zira bu yaşanılan inkârın aşılmasında önemli bir eşik olacaktır.

Sonuç bildirgesinde dikkat çeken bir diğer cümle ise genelde Alevi katliamları sayılırken, yok sayılan , görmezden gelinen Koçgiri ve Dersim gibi Kürt Alevi katliamlarının bildirgede Alevi katliamları arasında yer almasıydı. Daha önceleri yok sayılan ya da görülmeyen tarihimizin acılarında ilk kez bu kadar güçlü bir ortaklaşma ifadelerde yer buldu. Bu anlayış sistemin Aleviler içerisinde yaratmak istediği ayrımcılığa ve son dönemdeki milliyetçiliğe karşı bir tavır olarak okunmalıdır.

Saydığımız noktalar bugüne kadar bunu dillendiren ve mücadelesini yürütenler açısında önemsiz gözükebilir, lakin bugüne kadar mevcut olan genel Alevi terminolojisi ve yaklaşımları göz önüne alındığında önemli bir eşik olacağı gözüküyor. Bu yaklaşımın ve duruşun önemsenmesi ve desteklenmesi gerekiyor.

Bütün bu olumlulukların yanında kurultay ile ilgili kaygıları da unutmamak ve rahat davranmamak gereklidir. Peşin yargılı ve suçlama anlamında olmasa da duyarlılığı olan Alevilerin bir kısmı düzenlenen bu kurultayın seçimlere dönük bir yatırım olup olmadığı noktasında haklı kaygılar içerisindedir. Geçmişte seçim süreçlerinin yaklaştığı dönemlerde, kimi dönemsel söylemleri öne çıkarıp Alevileri hareketlendirenlerin, sonrasında soluğu CHP kapısında, pazarlıklarda aldığını unutmuş değiliz. Umarız ve dileriz ki Alevilerin en fazla birlik ve mücadeleye ihtiyaçları olduğu bu dönemde yaratılan bu coşkulu mücadele istemi birilerinin milletvekilliği hayallerine kurban edilmez.

İşte tam bu noktada büyük sorumluluk Demokratik Alevi Hareketi içerisinde ikbal avcılığı yapmayan, yüzünü emekten,ezilenden,demokrasi ve özgürlük mücadelesinden yana dönenlere düşüyor. Seyit Rıza’nın ve Pir Sultan’ın yolunda, mazlumların bayrağını taşıyanların , ikbal avcılığına izin vermemesi gerekiyor. Alevi örgütlülüğü bunu engelleyecek demokratik olgunluğa, birikime ve cesarete sahiptir.