AKP'li Yıllar

Bu çalışma grubu Temmuz 2015'den beri Yakın Türkiye Tarihi üzerine okuma-tartışma çalışmaları yürütüyor. Çalışmanın amacı AKP iktidarları döneminde Türkiye'nin geçirdiği büyük dönüşümleri ve yarılmaları kavramaya çalışmaktır. Bu çalışma ile hem iç ve dış politika, eğitim, toplumsal cinsiyet, çevre, ekonomi gibi alanlarda Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin eleştirel bir bakış açısı geliştirip toplumsal aydınlanmaya hizmet etmek hem de sanatsal üretimin dayanabileceği dramaturjik bir arkaplan sunmak hedeflenmektedir.