İATG 2016 Ritim Atölyesi

Ritim Atölyesi, katılımcılara temel ve giriş niteliğinde bir ritim bilgisi kazandırmayı ve sahneleme çalışmalarında sezginin ötesine geçebilen fiziksel bir ritim duygusu edindirmeyi amaçlıyor. Temel ritim kavramlarının tanıtıldığı bir sunumla başlayan atölye ritmin hareket ve fiziksel eylemle olan ilişkisi üzerinde duruyor. Atölyede, tiyatrocu ve dansçıların vücut çalışmalarında yer alan “ısınma”, “esneme” ve “kuvvet antrenmanı” bölümlerinden ilkine, "ısınma" aşamasına odaklanılarak bu bölümün temel ritim kavramları üzerinden düzenlenmesi hedefleniyor. Atölye, belli bir grubun dışarıya kapalı bir eğitim çalışması olarak değil, sahne sanatları alanında çalışma yürüten topluluklara açık bir eğitim-araştırma çalışması olarak tasarlanmıştır. Atölyeye katılan toplulukların çalışmalarda edindikleri giriş niteliğindeki eğitimi yeni katılan üyelerine aktarmaları ve atölyenin farklı toplulukların katkılarıyla geliştirilmesi teşvik edilir. Bu yönüyle toplumsal açılımı ihmal etmeyen, aydınlanma motivasyonuna sahip, tek başına gösterilere indirgenmeyen eğitim-araştırma çalışmalarının canlandırılması adına hareket edilmektedir. Ritim Atölyesi ilk olarak 15-29 Haziran 2016 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde İATP-G gruplarının katılımına açık bir çalışma olarak organize edilmiştir.