Fiziksel Aksiyondan Olay Örgüsüne Atölyesi - 2006

BGST Tiyatro'nun 2004 yılında uyguladığı "Fiziksel Aksiyonlar Atölyesi"nde fiziksel aksiyon çalışmalarına teorik ve pratik bir derinlik kazandıracak bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştı. 2006 yılına gelindiğinde, eylem kesiti yerine olay örgüsünü merkeze alan, oyunculardan kendi dramaturjilerini yapmalarını talep eden bir çalışma oluşturma hedefi belirlendi. 2004 yılı atölyesinden de beslenecek olan, olay örgüsü oluşturmanın yollarının ve kriterlerinin araştırılacağı yeni bir atölye çalışmasına girildi. Ancak çıkış noktası anlatı / olay örgüsü değil, fiziksel aksiyon olduğu için belli bir aşamada tıkanan atölye çalışması raporlanarak rafa kaldırıldı. Bu dosyada atölyenin içeriği ve değerlendirmesi ile ilgili yazılar yer almaktadır.